Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podsumowanie projektu MĄDRZY CYFROWI

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu realizowane były zajęcia w ramach programu „Mądrzy Cyfrowi”. Jego organizatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom", która realizuje go przy wsparciu Google.org.

Cele programu:

1. Podnoszenie kompetencji moralnych, cyfrowych oraz społecznych młodzieży, w tym umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi i zasobów dostępnych w sieci.
2. Zapewnienie uczniom ciekawych zajęć podczas ferii zimowych 2019 r.
3. Rozwijanie samodzielności, umiejętności współpracy i kreatywności uczniów. .
4. Zachęcenie uczniów do zaangażowania w zmienianie świata na lepsze i pokazanie, że narzędzia cyfrowe mogą im w tym pomóc.
Grupa uczniów z klas siódmych wzięła udział w 5-dniowych  nieodpłatnych warsztatach. Zajęcia te miały na celu wspólną pracę z wartościami moralnymi w oparciu o książki: „ Gorzka czekolada” i „Z dzieckiem w świat wartości”, poznawanie kolejnych narzędzi cyfrowych przydatnych dzieciom w ich dalszej nauce oraz zaplanowanie projektu zmiany społecznej. Projekt ten, to inicjatywa, którą młodzi ludzie będą wspólnie realizować na rzecz innych członków społeczności lokalnej.
 
Młodzież, jako grupę, do której skierują swoje działania wybrali przasnyskich seniorów. Przez kolejne 6 tygodni samodzielnej pracy, uczniowie Jedynki realizowali działania w ramach projektu społecznego, którego aktywnymi  odbiorcami były osoby starsze.
Seniorzy mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach informatycznych, kulinarnych i zajęciach ZUMBA GOLD.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu:
https://youtu.be/-EqUUOCtt4w

 

GaleriaPrzejdź do góry