Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkolny przepływ informacji

SZKOLNY SYSTEM PRZEPŁYWU INFORMACJI

 

KTO? KOGO?

W JAKI SPOSÓB?

  1. Dyrektor → Rada Pedagogiczna

♦ Księga zarządzeń

♦ Tablica ogłoszeń

♦ Posiedzenia i indywidualne spotkania

♦ Ankiety

♦ Zapytania i wnioski

♦ Kalendarium szkolne

♦ Dokumentacja szkolna

♦ Kontakty telefoniczne

♦ Korespondencja e-mailowa

  1. Dyrektor → pracownicy administracji i obsługi

♦ Zebrania

♦ Księga zarządzeń

♦ Dokumentacja

♦ Spotkania i rozmowy

♦ Szkolenia i narady

♦ Kontakty telefoniczne

♦ Korespondencja e-mailowa

  1. Dyrektor → Rodzice

♦ Zebrania z rodzicami

♦ Zebrania prezydium Rady Rodziców

♦ Stałe konsultacje

♦ Sekretariat

♦ Kalendarium szkolne

♦ Warsztaty z rodzicami

♦ Kontakty telefoniczne

♦ Korespondencja e-mailowa

  1. Dyrektor → Samorząd Uczniowski

♦ Apele

♦ Spotkania z Samorządem Uczniowskim

♦ Tablica ogłoszeń

♦ Skrzynka „ Pomocniczka"

  1. Nauczyciele → Rodzice

♦ Zebrania, kosultacje

♦ Zeszyt wychowawczy

♦ Korespondencja

♦ Rozmowy telefoniczne

♦ Korespondencja e-mailowa

♦ Uroczystości klasowe

  1. Nauczyciele → Uczniowie

♦ Godziny z wychowawcą

♦ Imprezy szkolne

♦ Rozmowy

♦ Apele

♦ Tablica informacyjna

  1. Nauczyciele → Nauczyciele

♦ Zespoły przedmiotowe

♦ Zespoły klasowe

♦ Posiedzenia Rady Pedagogicznej

♦ Tablica ogłoszeń

♦ Spotkania okolicznościowe

♦ WDN

♦ Dokumentacja zespołów nauczycielskich

♦ Rozmowy telefoniczne

♦ Korespondencja e-mailowa

  1.  Uczniowie → Uczniowie

♦ Internet

♦ Spotkania z wychowawca

♦ Rozmowy

♦ Zebrania samorządu

♦ Rozmowy telefoniczne

♦ Korespondencja e-mailowa

 


Przejdź do góry