Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

System współdziałania z rodzicami

 

SYSTEM WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

 

 

 

FORMY

WSPÓŁPRACY

 

SPOSOBY REALIZACJI

Działania przygotowujące rodziców do współpracy

Ø Informacja dla rodziców „Prawo oświatowe - Rodzice w szkole"

Ø Zawiązywanie kontaktów z rodzicami

Spotkania integracyjne

Ø Udział rodziców w uroczystościach szkolnych

Ø Udział rodziców w wycieczkach, biwakach, zielonych szkołach

Ø Warsztaty integracyjne

Ø Sportowe spotkania

Edukacja rodziców

Ø Uczestnictwo rodziców w zajęciach jako obserwatorzy

Ø Warsztaty dla rodziców

Ø Szkolna Biblioteczka Rodzica

Wspieranie rodziców

Ø Spotkania rodziców ze specjalistami

Ø Szkolne grupy wspierania

Powierzanie ról i funkcji rodzicom

Ø Pełnienie funkcji w Radzie Rodziców

Ø Pełnienie funkcji: eksperta, organizatora, konsultanta, prelegenta, sponsora

Przekazywanie informacji

Ø Zebrania informacyjne

Ø Korespondencja, w tym e-mailowa

Ø Strona internetowa

Ø Folder o szkole

Ø Szkolna wideoteka

Ø Spotkania trójek klasowych

 


Przejdź do góry