Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

System zapobiegania zachowaniom agresywnym

SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM AGRESYWNYM

 

 

 

RODZAJ DZIAŁAŃ

SPOSOBY REALIZACJI

  1. Działania dyrekcji

Ø Zatrudnienie specjalistów

Ø Organizowanie zajęć specjalistycznych

Ø Pozyskiwanie środków na doskonalenie nauczycieli

Ø Zapewnienie odpowiedniej bazy

Ø Współpraca z instytucjami

Ø Uwzględnienie tematyki agresji

  1. Działania Rady Pedagogicznej (związane z doskonaleniem zawodowym)

Ø Organizowanie doskonalenia zawodowego ukierunkowanego szczególnie na doskonalenie umiejętności wychowawczych

Ø Stworzenie systemu wspierania nauczycieli w pracy wychowawcy

Ø Współpraca ze specjalistami

  1. Działania z uczniami

Ø Aktywizowanie uczniów

Ø Warsztaty z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami

Ø Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Ø Rozmowy indywidualne

Ø Ceremoniał szkolny

Ø Spektakle profilaktyczne

Ø Działalność w samorządzie oraz innych organizacjach

Ø Oferta zajęć biblioteki szkolnej

Ø Powierzanie ról

Ø Pomoc koleżeńska - wolontariat

Ø Oferta letniego i zimowego wypoczynku

  1. Działania z rodzicami

Ø Konsultacje

Ø Wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych

Ø Warsztaty

Ø Rozpoznawanie środowiska

Ø Spotkania integracyjne

Ø Organizowanie spotkań ze specjalistami

Ø Powierzanie funkcji rodzicom

Ø Opracowanie systemu współpracy z rodzicami

Ø Diagnozowanie pracy szkoły z udziałem rodziców

Ø Opracowanie systemu przepływu informacji

 


Przejdź do góry