Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy IV - VI

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2020/2021 - I semestr

 

 

 

KLASY IV   LIDER  J. Zbrzezna

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

 „Ja”

Zachowuję się bezpiecznie w szkole i poza szkołą.

 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w sytuacjach rzeczywistych oraz w sieci komórkowej i komputerowej.

Zachowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Znajomość różnych rodzajów zagrożeń.

Świadomość przyczyn i skutków zachowań ryzykownych.

1.Cykl zajęć  z wychowawcą w oparciu o scenariusz

,,Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych  ze szczególnym uwzględnieniem nowej rzeczywistości’’.

2.Współne stworzenie kodeksu bezpiecznych zachowań w przestrzeni szkolnej a także w sieci- umieszczenie ich w widocznym miejscu .

3.Wykonanie plakatów, układanie haseł promujących właściwe zachowania.

4.Gazetki , prezentacje multimedialne.

I semestr IX

 „My”

Jesteśmy kulturalni.

 

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.

Rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się w grupie.

Pielęgnowanie zasad dotyczących utrzymaniu ładu i porządku w najbliższym otoczeniu.

1.Zajęcia z wychowawcą w oparciu o scenariusz

,,Czwartoklasista z kulturą za pan brat’’.

2.Scenki dramowe w klasie ,,Potrafimy zachować się kulturalnie w różnych sytuacjach’’/krótkie filmiki

I semestr X

 „Jestem Polakiem i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Tu mieszkam.

 

Historia i tradycja miasta i okolic.

Lokalne miejsca pamięci narodowej.

Nasi bohaterowie –sylwetki zasłużonych mieszkańców regionu.

Zajęcia tematyczne z prezentacją multimedialną ,,Jest takie miejsce…’’

(uwzględnienie ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń eń takich jak np.150 rocznica pobytu sióstr Klarysek w Przasnyszu)

 

I semestr XI

 „Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

 

Życiorys i dokonania ludzi niezwykłych-Kawalerów Orderu Uśmiechu.

1.,,Liczy się tylko to, jakim jest się człowiekiem..’’ cykl zajęć dotyczących życia i działalności Ireny Sendlerowej  , projekcja frgm.filmu ,,Dzieci Ireny Sendlerowej’’

2.Klasowe prezentacje literackie –wiersz, opowiadanie .

I semestr XII

KLASY V LIDER Magdalena Rogala 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

„Ja”

Uczę się i korzystam z posiadanej wiedzy

- planowanie czasu na naukę

- organizacja stanowiska do nauki

- formy nauczania (nauka zdalna)

- platformy edukacyjne

- praktyczne zajęcia w sali komputerowej

wrzesień

 

„My”

W klasie

- zasady dobrego współdziałania w społeczności klasowej

- cechy dobrego kolegi, koleżanki

- poszanowanie zdania innych

- kodeks dobrego kolegi/koleżanki

- materiały wypracowane na godzinach wychowawczych

październik

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Mój kraj i Europa

- historia i tradycje Polski

- stolica Polski i ważne miejsca w kraju

- hymn państwowy i pieśni patriotyczne

- hymn Unii Europejskiej

- uroczystości szkolne

- filmy edukacyjne

- prezentacje multimedialne

- inscenizacje klasowe

listopad

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

Poznajemy życiorys i dokonania Ewy Błaszczyk oraz działalność fundacji AKOGO i kliniki „Budzik”.

prezentacja sylwetki Ewy Błaszczyk, działalności fundacji AKOGO i kliniki „Budzik” na godzinach wychowawczych

grudzień

 

KLASY VI LIDER ALEKSANDRA GRANECKA

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

 „Ja”

 

ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE
I POZA SZKOŁĄ 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE W CZASIE PANDEMII

ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE”

- ZAJĘCIA WEDŁUG PRZYGOTOWANEGO SCENARIUSZA

WRZESIEŃ

 „My”

 

JESTEŚMY KULTURALNI

KULTURA OSOBISTA I KULTURA JĘZYKA

KULTURA KLUCZEM DO SUKCESU”

- KLASOWY TEATRZYK – ODTWARZANIE SCENEK KULTURALNEGO ZACHOWANIA
(nauczanie zdalne:

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA)

GRUDZIEŃ

 „Jestem Polakiem i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

MÓJ KRAJ I EUROPA

HYMN UNII EUROPEJSKIEJ

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI” -

NAUKA ŚPIEWU HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ

LISTOPAD

„Oni dają nam dobry przykład”

POZNAJEMY ZASŁUGI
I DOKONANIA KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU – ŻYCIORYSY I DOKONANIA

PREZENTACJA SYLWETKI WYBRANEGO KAWALERA ORDERU UŚMIECHU

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 


Przejdź do góry