Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy IV - VI

                                                                      KLASY IV                            LIDER- A. Cieślak-Żołnowska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

wychowawcze*:

Uczę się i korzystam

z posiadanej wiedzy.

 

 

profilaktyczne*:

Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia.

 

 

Poznawanie technik efektywnego uczenia się.

 

 

 

 Zdrowy styl życia – aktywność fizyczna.

prezentacja multimedialna

„Wykorzystaj dobrze swój czas”.

 

rajd rowerowy do Rostkowa

„Na rowerach po zdrowie”.

paździer-nik

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

G. Kościug

 

 

 

 

 

 

Ł. Kosiorek

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

„My”

 

wychowawcze*:

W szkole

 

 

 

 

profilaktyczne*:

Pomagamy innym.

 

 

Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

 

 

 

Zachęcanie do niesienia pomocy.

piknik integracyjny w miejscowości Przejmy „Jesienna integracja”.

 

 akcja charytatywna

„ Zrób coś dobrego”.

 

wrzesień

 

 

 

 

 

listopad

 

A Oleksy

 

 

 

 

 

H. Zagroba

 

Ł. Kosiorek

wychowawcy

 

 

 

 

J. Kaczorek

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczy-kiem – mieszkańcem Ziemi”

 

wychowawcze*:

Ziemia – wspólne dobro

 

Przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku.

 

„Eko-sesja”- wystawa i konkurs fotografii
 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

H. Zagroba

 

 

 

 

 

                   

A Cieślak-Żołnowska

P. Rykowski

 

 

 

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

wychowawcze*:

Poznajemy zasługi i dokonania kawalerów Orderu Uśmiechu

 

 

 

Życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych.

 

Poznajemy życie i działalność Ireny Sendlerowej.

-prezentacja multimedialna

 

 

marzec

 

J. Kaliszewska

 

wychowawcy

 

 

KLASY V                            LIDER- Małgorzata Wójcicka

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

wychowawcze*:

  1. Znam swoje prawa i obowiązki

 

 

profilaktyczne*:

  1. Radzę sobie w trudnych sytuacjach  i umiem poprosić

       o pomoc.

 

 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka.

 

 

 

 

Zapoznanie z ofertą osób

 i instytucji udzielających pomocy.

 

Z PRAWAMI

 I OBOWIĄZKAMI ZA PAN BRAT - godz. wych.

 „ Prawa i obowiązki ucznia”.

 

WIEM GDZIE SZUKAĆ POMOCY – spotkanie

 i zajęcia warsztatowe

 z policjantem i kuratorem sądowym

 

IX

 

 

 

 

 

 

IV

 

Wychowawcy  kl. V

 

 

 

 

E. Nażgiewicz

M.Makowska

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. V

 

„My”

 

wychowawcze*:

  1. Jesteśmy kulturalni.

 

 

 

profilaktyczne*:

  1. W klasie.

 

 

 

Przestrzeganie zasad savoir-vivre.

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.

 

Zajęcia warsztatowe w Domu Polonii w Pułtusku „Zasady zachowania przy stole”.

 

„ Nie rań słowem”- warsztaty z pedagogiem szkolnym.

 

XI

 

 

 

 

X

 

Wychowawcy  kl. V

 

 

 

M. Wójcicka

 

 

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

wychowawcze*:

  1. Mój kraj i Europa.

 

Historia i kultura państw Europy.


JAK ŻYJĄ NASI SĄSIEDZI? - - spotkanie ze studentami organizacji AISEC.

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

L. Chachulska

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

wychowawcze*:

  1. Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

 

 

Zapoznanie z życiorysem i działalnością Ireny Sendlerowej.

 

 

Poznajemy swojego patrona.

 

 

 

 

 

 

Godz. wych. „Irena Sendlerowa – Kawaler Orderu Uśmiechu”.

Projekcja filmu „ Dzieci Ireny Sendlerowej”.

Festiwal Talentów z wykorzystaniem twórczości Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Kuferek dobrych uczynków.

 

III

 

 

V

 

II semestr

 

 

X- V

 

Wychowawcy  kl. V

 

H. Czaplicka

 

J. Nachtygal

 

 

Wychowawcy kl. V

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. V

                                                           

KLASY VI                           LIDER-Małgorzata Tomaszewska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

wychowawcze*:

          - dokonuje właściwych wyborów i potrafię odmówić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profilaktyczne*:

- dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia

 

 

- znajomość sposobów reagowania w sytuacji wyboru (uległość – asertywność - agresja)

- obrona własnego zdania i umiejętność odmawiania

 

 

 

 

 

 

 

- higiena ciała i stroju

- zdrowy styl życia

 

- „Jak powiedzieć nie, żeby nie urazić” - spotkanie z psychologiem

- godzina wychowawcza z wykorzystaniem aktywnych metod i prezentacji multimedialnych na temat zachowań asertywnych

 

 

- „Z higieną za pan brat” -  spotkanie z pielęgniarką w ramach godzin wychowawczych na temat higieny w okresie dojrzewania

 

- „Jestem w formie” piknik rekreacyjno-sportowy w Przejmach (gry i zabawy sportowe)

 

- „Zdrowy uśmiech” -  spotkanie ze stomatologiem na temat higieny jamy ustnej

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

IX lub IV

 

 

 

         

          X

 

Katarzyna Bieńkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Brodzińska

 

 

 

 

 

Małgorzata Tomaszewska

Anna Komosa

 

               

 

Izabela Brodzińska

 

wychowawcy szóstych  klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy szóstych  klas

 

„My”

 

wychowawcze*:

          - w klasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profilaktyczne*:

         - pomagamy innym

 

 

 

- budowanie pozytywnych relacji i poczucia przynależności do grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uwrażliwianie na potrzeby innych, zachęcanie do pomocy innym, okazywanie akceptacji innym

 

- „Lubię swoją klasę, ponieważ…”

- wspólne pogadanki i dyskusje na temat pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej

- galeria prac uczniowskich

- uroczystości klasowe ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy ucznia – Dzień Chłopca, Dzień Kobiet

- „Najważniejsze w życiu jest…”

 - zebranie informacji przez uczniów na temat Ireny Sendlerowej (gazetki, albumy)

- godzina wychowawcza poświęcona Irenie Sendlerowej

- projekcja filmu w MDK-u pt: „Dzieci Ireny

Sendlerowej”

 

- „Kuferek dobrych uczynków” – paczki dla podopiecznych fundacji ŚWIETLIK

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

Anna Komosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Brodzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Tomaszewska

Joanna Zbrzezna

Anna Durska

Izabela Brodzińska

 

wychowawcy szóstych klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy szóstych klas

 

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

 

 

 

wychowawcze*:

        - Ziemia – wspólne dobro

 

- obszary i gatunki chronione oraz zasady zachowania na obszarach chronionych

 

 

 


 - „Las przyjacielem człowieka”

spotkanie z leśnikiem w Przejmach

- lekcja dydaktyczna na temat obszarów i gatunków chronionych na naszym terenie.

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

Anna Durska

Małgorzata Tomaszewska

 

 

 

                         

wychowawcy szóstych klas

 

 

 

 

 

 

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

wychowawcze*:

        - poznajemy zasługi i dokonania niezwykłych ludzi, społeczników, wolontariuszy „Przyjaciół Jedynki”, wybitnych absolwentów

 

 

 

- życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych, przyjaciół Jedynki, wybitnych absolwentów szkoły

- „Zwykli – niezwykli” – zapoznanie mieszkańców obwodu szkoły z sylwetkami wybranych Kawalerów Orderu Uśmiechu (roznoszenie ulotek)

 

- Festiwal z uśmiechem” – prezentacja piosenek Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

- „Jedynka – to już 100 lat!”

- prelekcja na temat historii szkoły, prezentacja wspomnień o Jedynce

- godzina wychowawcza: quiz o szkole

w trakcie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

II semestr

 

 

Małgorzata Tomaszewska

Joanna Zbrzezna

Anna Durska

Izabela Brodzińska

Katarzyna Bieńkowska

 

 

 

Joanna Zbrzezna

Anna Komosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy szóstych klas

 

 

 

KLASY  VII           Lider   B. Pisanko

 

Priorytety

 

 

Zagadnienia

 

Treści

 

Formy realizacji

 

Termin realizacji

 

Lider działania

 

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

1.Czerpię wiedzę z różnych źródeł.

 

2. Dokonuję właściwych wyborów i potrafię odmawiać

 

1. Umiejętność korzystania

z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy.

2. Przewidywanie skutków niewłaściwych  i ryzykownych zachowań

 

1.  Lekcje biblioteczne - „Źródła wiedzy dostępne w bibliotece szkolnej”

 

2.  Spotkanie z pedagogiem szkolnym -„Rosnę więc odpowiadam”

 

 

XII. 2017r.

 

 

 

I. 2018r.

 

B. Pisanko

 

 

 

B. Bieńkowska

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas

 

„My”

 

1. Szanujmy innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pomagamy innym.

 

1. Kształtowanie postawy tolerancji dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Okazywanie akceptacji

 i pomaganie innym.

 

1.  Przasnyska Spartakiada Integracyjna.

 

2.  Zajęcia warsztatowe - „Poznajemy świat osób z różnymi niepełnosprawnościami”

 

3. „Niewidzialna wystawa” – wycieczka do Warszawy

 

1. Klasowy klub dyskusyjny - „Podaj dalej” – tak to odebrałem…

 

2. Kuferek dobrych pomysłów

 

 

21.10.2017r.

 

 

XII. 2017r.

 

 

 

 

XII. 2017r

 

 

III. 2018r.

 

ks. R. Ciesielski

 

 

A. Pawłowska

 

 

 

 

A. Pawłowska

 

 

M. Królicki

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas

 

„Jestem Polakiem

 i Europejczykiem - mieszkancem    Ziemi”

 

Ziemia – wspólne dobro

 

Wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego

 

1. Dzień Ziemi -

„Dbamy o czystość naszego otoczenia” – prezentacja

 

 

22. IV. 2018r.

 

D. Osewska

 

Wychowawcy klas

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

 

Poznajemy zasługi i dokonania:

a) Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

Życiorys i dokonania Ireny Sendlerowej – Kawalera Orderu Uśmiechu.

 

1. Zajęcia z wychowawcą - prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów –„ Życie i działalność Ireny Sendlerowej.

 

2. Klasowy klub dyskusyjny - „Dzieci Ireny Sendlerowej” – tak to odebrałem…

 

3.  Przygotowanie ulotek prezentujących sylwetki Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

 

II. 2018r.

 

 

 

 

 

II. 2018r.

 

 

 

III.2018r.

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

W. Plichtowicz

 

 

 

B. Pisanko

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas


Przejdź do góry