Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy IV - VI

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

KLASY IV   LIDER Mirosław Królicki

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Czerpię wiedzę z różnych źródeł.

Znajomość różnych źródeł wiedzy,

Umiejętność korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy

Posługiwanie się narzędziami technologii informacyjnej

lekcje w bibliotece szkolnej i miejskiej

wycieczka do Muzeum Historycznego

październik

 

kwiecień

Marta Mianowska

Magdalena Częścik

„My”

W szkole

Nawiązanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu

wyjazd integracyjny klas IV do Leśniczówki Przejmy

wrzesień

Mirosław Królicki

Helena Czaplicka, Magdalena Częścik

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Tu mieszkam

Historia i tradycja miasta oraz okolic,

Lokalne miejsca pamięci narodowej,

 

Nasi bohaterowie – sylwetki zasłużonych mieszkańców regionu

prezentacja multimedialna przedstawiająca chronologię wydarzeń września 1939 r.

wyjście na cmentarz na grób Nieznanego Żołnierza z września 1939 r. (zapalenie zniczy, złożenie kwiatów)

Prezentacja pamiątek rodzinnych z czasów II wojny światowej (na godz. wychowawczych)

pogadanki tematyczne na lekcjach historii.

wrzesień

Joanna Zbrzezna

wych. klas IV

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

Poznajemy życiorys i dokonania Ewy Błaszczyk oraz działalność fundacji AKOGO i kliniki „Budzik”.

prezentacja sylwetki Ewy Błaszczyk, działalności fundacji AKOGO i kliniki „Budzik” na godzinach wychowawczych

Warsztaty kulinarne - wypiek i sprzedaż ciasteczek z logo fundacji, przekazanie dochodu na rzecz jej podopiecznych.

marzec

Magdalena Częścik

Mirosław Królicki, Helena Czaplicka, Marta Mianowska, Joanna Zbrzezna

 

KLASA  V  LIDER - BOGUMIŁA SZWEDA

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Ttermin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Zdrowy styl życia

 

Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenie

„Zdrowe żywienie, mądre myślenie” spotkanie z dietetykiem

IV

ks. Andrzej Żywiałowski

wych. kl. V

„My”

Szanujemy innych

Kształtowanie postawy tolerancji dla osób niepełnosprawnych

„Wszyscy czujemy tak samo”  - warsztaty

XI

Karolina Olewniczak

wych. kl. V

„Jestem polakiem i europejczykiem – mieszkańcem ziemi”

Ziemia – wspólne dobro

Obszary i gatunki chronione oraz zasady zachowania w obszarach chronionych

„Aby zdąźyć, poznać i ochornić”

IX/X

Bogumiła Szweda

Justyna Kaczorek

Beata Dusińska

wych. kl. V

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania wolontariuszy

 

 

Działalność wolontariatu

„I ty możesz zostać wolontariuszem” wywiady, spotkania, prezentacja multimedialna

III

Aleksandra Granecka

wych. kl. V

 

KLASY VI – LIDER Paweł Rykowski

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Rozwijam swoje zdolności i zainteresowania

Uczniowie zapoznają się z pojęciem „przedsiębiorczość”. Dowiadują się o sposobach racjonalnego zarządzania pieniędzmi.

Warsztaty prowadzone przez pracownika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu podczas lekcji wychowawczych.

marzec

Paweł Rykowski, Hanna Zagroba

Leszek Krośnicki, Łukasz Kosiorek, Arkadiusz Oleksy

„My”

Pomagamy innym

 

Zwrócenie uwagi uczniów i ich rodziców na problem marnowania żywności na świecie.

Zbiórka niewykorzystanej żywności po świętach wielkanocnych. Przekazanie zebranego jedzenia potrzebującym.

wtorek po Wielkanocy

Arkadiusz Oleksy, Paweł Rykowski

Leszek Krośnicki, Łukasz Kosiorek, Agnieszka Cieślak-Żołnowska

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

  Ziemia - wspólne dobro

 

 

 

 

 

 

Mój kraj i Europa

Uświadomienie uczniom pozytywnego wpływu segregacji odpadów na środowisko. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego za czystość planety człowieka.

 

          

 

Zapoznanie uczniów z historią Polski, ważnymi momentami w Jej dziejach, bohaterami narodowymi.

Uczniowie na godzinach wychowawczych przygotowują kosze do segregacji odpadów. Odpowiednio oznaczone pojemniki zostaną ustawione na korytarzach szkolnych na cały rok szkolny.

Wyjście uczniów klas szóstych do Muzeum Historycznego w Przasnyszu w celu zapoznania się z wystawą dotyczącą 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

październik

 

 

 

 

 

 

wrzesień

Grzegorz Kościug, Arkadiusz Oleksy

 

 

 

 

 

 

Paweł Rykowski, Justyna Kaliszewska

Leszek Krośnicki, Łukasz Kosiorek, Justyna Kaliszewska

 

 

 

 

Agnieszka Cieślak-Żołnowska, Arkadiusz Oleksy, Grzegorz Kościug

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy niezwykłych ludzi, społeczników, wolontariuszy

 

 

Zaangażowanie uczniów w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem. Współdziałanie z organizacjami prospołecznymi.

Spotkanie z Karoliną Burdach – lokalną społeczniczką, kobietą organizującą różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie Przasnysza i okolicy. Włączenie uczniów do wspólnej akcji, której podsumowanie odbędzie się w Dniu Wolontariusza.

5 grudnia

Justyna Kaliszewska, Agnieszka Cieślak -Żołnowska

Leszek Krośnicki, Łukasz Kosiorek, Paweł Rykowski

 


Przejdź do góry