Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy IV - VI

KLASY IV                  LIDER J. Kaczorek

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

 1. Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia (fonoholizm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zachowuję się bezpiecznie w szkole i poza szkołą

Zapobieganie uzależnieniom od współczesnych mediów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowy styl życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadomość przyczyn i skutków zachowań ryzykownych

„Jestem offline”- lekcja wychowawcza

przypominająca  zasady korzystania z telefonów komórkowych

 

„Spotkajmy się w realu –dzień bez telefonu” -  Piknik integracyjny w miejscowości Przejmy

 

Pokaz wyrobu naczyń i ozdób ceramicznych wyrabianych na kole garncarskim – Poznajemy ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego

 

Katecheza na temat szacunku wobec siebie i bliźnich w myśl przykazania miłości

 

 

Program Domowych Detektywów

IX 2018

 

 

 

 

 

IX 2018

 

 

 

 

XII 2018

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

I semestr

J.Kaczorek

 

 

 

 

 

A.Granecka

 

 

 

 

B.Dusińska

 

 

 

 

 

 

 

Ks.T.Tomczak

 

 

E.Mierzejewska

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Ł.Kosiorek

E.Mierzejewska

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

„My”

 

 1. W szkole ( konflikty i agresja rówieśnicza, w tym agresja w sieci)

 

 

 1. Jesteśmy kulturalni

 

 

 

 

Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi

 

 

 

Rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się w grupie

 

„Poznajmy się bliżej” – Piknik integracyjny w miejscowości Przejmy

 

 

„Kultura w sieci” – spotkanie z psychologiem

 

„Dekalog drogowskazem do pięknego życia” – prezentacja multimedialna

 

IX 2018

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

II semestr

 

B.Szweda

 

 

 

 

E.Mierzejewska

 

 

 

Ks.T.Tomczak

 

Wychowawcy

Ł.Kosiorek

E.Mierzejewska

A.Granecka

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

 1. Tu mieszkam -  historia i tradycje szkoły.

 

 

Historia i tradycja miasta oraz okolic

 

„Moja szkoła dawniej i dziś”-  prezentacja multimedialna

„Jedynkowe wspomnienia” – spotkanie pozalekcyjne z ludźmi związanymi z naszą szkołą

 

IX-X 2018

 

 

 

IX-X 2018

 

K.Olewniczak

 

 

 

B.Dusińska

 

Wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

 1. Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

Życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych

 

„Kuba - silny mimo wszystko” – przedstawienie sylwetki Kuby Błaszczykowskiego – Kawalera Orderu Uśmiechu – prezentacja multimedialna na lekcji wychowania fizycznego

 

VI 2019

 

Ł.Kosiorek

 

wychowawcy

 

KLASY V                 LIDER Grzegorz. Kościug

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

 1. Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia (fonoholizm)

 1. Zachowuję się bezpiecznie w szkole i poza szkołą

 

Poznajemy zasady zachowania higieny ciała i otoczenia, zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom i unikania uzależnień

Świadomość przyczyn i skutków zachowań ryzykownych 

 

Prezentacja multimedialna „Telefoniczna inwazja – czym jest fonoholizm?”\

Realizacja Programu „Domowi Detektywi”

 

 

wrzesień

 

 

cały rok

 

G. Kościug

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

 wychowawcy

 

„My”

 

 1. Szanujemy innych /konflikty, agresja, cyberprzemoc/

 

 

 

 

 1. Jesteśmy kulturalni

 

Propagowanie pozytywnych zachowań

 

 

 

 

 

 Sposoby radzenia sobie z agresją

 

 

Przestrzeganie zasad savoir vivre

 

Tworzenie przez uczniów folderów i  ulotek promujących zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz rozpropagowanie ich wśród społeczności szkolnej.

 

  Warsztaty z psychologiem szkolnym.

 

 

Wycieczka edukacyjna do miejscowości Romany Sebory połączona z warsztatami na temat właściwego zachowania się pry stole,  savoir-vivre'u, zachowania się w sytuacjach, gdy zapraszamy gości lub sami jesteśmy zapraszani.

 

styczeń

 

 

 

 

 

 styczeń

 

 

 

 

czerwiec

 

P. Rykowski

 

 

 

 

 

  

J. Kaliszewska

 

 

 

A.Oleksy

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

  

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 1. Tu mieszkam -  historia i tradycje szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. Ziemia – wspólne dobro

Historia i tradycje szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznajemy źródła zanieczyszczeń środowiska i sposoby zapobiegania.

Prezentacja przygotowana przez uczniów.

 „100 lat naszej Jedynki” – prelekcja i prezentacja multimedialna na temat historii szkoły.

 – Zwiedzanie wystawy przygotowanej na 100-lecie szkoły.

 

Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami ochrony środowiska w Miejskiej Oczyszczalni Środowiska.

kwiecień

 

  październik

 

 

 październik

 

 

 maj

wychowawcy

 

  Oleksy A.

 

 

 wychowawcy

 

 

 G. Kościug

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 wychowawcy

 

 

 wychowawcy

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 1. Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu Ks. Jan Twardowski

 

Poznajemy życiorysy i dokonania  ludzi niezwykłych.

Poznajemy życie i działalność ks. Jana  Twardowskiego – wieczornica literacka

 

 

marzec

A.Cieślak- Żołnowska

 

 

 

L. Krośnicki P. Rykowski

 

 

KLASY VI                  LIDER M. Makowska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

 1. Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

- zdrowy styl życia (racjonalne odżywianie, aktywność fizyczna)

 

 - higiena ciała i stroju - higiena miejsca pracy

 

 - zapobieganie chorobom i uzależnieniom

 

„ABC – zdrowego życia” - zajęcia warsztatowe

 

 „Z higiena na co dzień” – spotkanie z pielęgniarką szkolną

 

 „Czy łatwo powiedzieć NIE” – warsztaty z psychologiem szkolnym

 

IV 2019r.

 

 

 XI 2018r.

 

 

  

II 2019r.

 

E. Nażgiewicz

 

 

 I.Parzuchowska

 

 

  

M. Makowska

 

wychowawcy klas

 

 

 wychowawcy klas

 

 

  

wychowawcy klas

 

„My”

 

 1. Szanujemy innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pomagamy innym

 

- przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w realnej rzeczywistości i cyberprzestrzeni

 

 

 

 

 - kształtowanie postawy tolerancji dla osób niepełnosprawnych

 

 

- współdziałanie i wzajemna pomoc w klasie

 

„Jestem bezpieczny w sieci” – prezentacja multimedialna i pogadanka

 

„Fonoholizm to też uzależnienie” – przeprowadzenie godziny wychowawczej

 

„Poznajemy świat osób niepełnosprawnych” – zajęcia warsztatowe

 

„ Ja też mogę pomóc” - organizacja klasowego wolontariatu

 

II 2019r.

 

 

 

 

III 2019r.

 

  

XII 2018r.

 

 

 

cały rok

 

M. Częścik

 

 

 

 

M. Makowska

 

 

 K Bieńkowska

M. Ryszczyk

 

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

  

wychowawcy klas

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 1. Tu mieszkam -  historia i tradycje szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. Ziemia – wspólne dobro.

- uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym miasta i regionu

 

 

 

 

 

 

  

- wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego

Uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta – wycieczki  z klasami  na wystawy oraz imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta.

 „Historia Mojej Rodziny” – organizacja wystawy na 100 –lecie szkoły

 

 „Dbam o środowisko – zaczynam od siebie” – pogadanka i prezentacja multimedialna

cały rok

 

 

 

 

 IX – X 2018r.

 

 

 

  

V 2019r.

wychowawcy klas

 

 

 

 

M.Makowska

M.Ryszczyk

 

 

 

M.Makowska

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 1. Poznajemy zasługi i dokonania niezwykłych ludzi, społeczników

- życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych – absolwentów szkoły

Spotkania i wywiady z absolwentami szkoły – prezentacje multimedialne

IX

E. Nażgiewicz

K. Bieńkowska

wychowawcy klas

 

 

 

 

 


Przejdź do góry