Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy 0 - III

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2010/2021 - semestr I

 

KLASY 1   LIDER  Agnieszka Granecka

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

 „Ja”

Zachowuję się bezpiecznie w szkole i poza szkołą

 

„Dbam o swoje bezpieczeństwo”
-  zasady bezpiecznego zachowania w szkole (z uwzględnieniem zasad dotyczących COVID-19)

  • Pogadanka
  • Praca plastyczna

wrzesień

 „My”

Jesteśmy kulturalni

„Proszę, dziękuję, przepraszam”
-  zwrócenie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka
-  przestrzeganie zasad savoir vivre

  • Prezentacja multimedialna
  • Nauka piosenki

październik

 „Jestem Polakiem i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 Mój kraj - Polska

„Moja ojczyzna”
- symbole narodowe

  • Wykonanie kotylionów lub flagi Polski
  • Nauka I i II zwrotki hymnu
  • Kodowanie symboli narodowych

listopad

 „Oni dają nam dobry przykład”

Kawalerowie Orderu Uśmiechu

 

 

„Patron mojej szkoły”
-  poznanie pojęcia patron oraz historii Orderu Uśmiechu
-  zapoznanie z twórczością Wandy Chotomskiej

  • Zajęcia wg opracowanego scenariusza
  • Czytanie wierszy; słuchanie piosenek; słuchowiska

wrzesień

 

KLASY II   LIDER  E. KUCHARCZYK

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

 „Ja”

 

Zachowuję się bezpiecznie w szkole i poza szkołą.

 

„Jestem bezpieczny, dbam o siebie i innych”

 

Film edukacyjny   - „Jak zachować bezpieczeństwo w szkole”.

 

IX

 „My”

 

Jesteśmy kulturalni.

 

„Z kulturą mi do twarzy”

 

Opracowanie obrazkowego kodeksu dobrego zachowania.

 

X

 „Jestem Polakiem i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

Tu mieszkam.

 

„Miasto z pocztówki”

 

Zaprojektowanie pocztówki i znaczka pocztowego swojego miasta.

 

XI

 „Oni dają nam dobry przykład”

 

Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

„Jurek Owsiak dzieciom”

 

Prezentacja multimedialna

 

XII

 

KLASY III   LIDER  Ż. Szmulska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

 „Ja”

 

Radzę sobie w trudnych sytuacjach i umiem poprosić
o pomoc.

 

Zapoznanie z ofertą osób i instytucji udzielającej pomocy.

Umiejętność racjonalnej oceny sytuacji i adekwatne zachowanie do sytuacji.

„Czuję się bezpiecznie -  umiem udzielać pierwszej pomocy”. Zajęcia warsztatowe w klasie.          

listopad

 „My”

Jesteśmy kulturalni.

 

Zwracanie uwagi na kulturę mówienia, dobieranie właściwych słów, stosowanie zwrotów grzecznościowych na co dzień.

Zwracanie uwagi na kulturę słuchania wypowiedzi innych osób.

„Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek” - odgrywanie ról, scenki rodzajowe, drama lub komiks dot. właściwych wzorców zachowań i podniesienie kultury osobistej uczniów.

Klasowa akcja: STOP wulgaryzmom.

październik

 „Jestem Polakiem i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

Mój kraj i Europa

Historia i tradycje Polski - stolica Polski i ważne

miejsca w kraju.

„Moje najpiękniejsze miejsce w Polsce” - wykonanie plakatu, albumu, mapy prezentującej najciekawsze miejsca w Polsce, w których byłem/byłam.

wrzesień

 „Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

 

Życiorysy i dokonania ludzi

niezwykłych Kawalerów

Orderu Uśmiechu.

„Janek Mela - chłopiec, który pokonał własne słabości, czyli jak niemożliwe staje się możliwe”. Zapoznanie z życiorysem i dokonaniami Kawalera Orderu Uśmiechu, prezentacja multimedialna o Janku Meli.

grudzień

 


Przejdź do góry