Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy I - III

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2017/2018

                                                                      KLASY I                                      LIDER- Agnieszka Granecka

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

wychowawcze*:

 1. Rozwijam swoje zdolności i zainteresowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profilaktyczne*:

 1. Zachowujemy się bezpiecznie w szkole i poza szkołą.

 

 

Wykorzystywanie własnego potencjału i rozwijanie zainteresowań – „Odkrywamy w sobie różne talenty”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - „Pierwszaki bezpieczne dzieciaki”.

 

Obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Kropki” :

 • Prezentacja filmu ”Kropka”.
 • Historia dziewczynki -bohaterki filmu.
 • Piosenka.
 • Szkolne Drzewo Talentów – prace plastyczne w formie kropek.
 • Zdjęcie.

 

 

 

Udział w projekcie „Pierwszaki bezpieczne dzieciaki”:

 • Wycieczka i zwiedzanie Komendy Policji.
 • Zwiedzanie z policjantem miasteczka ruchu drogowego.
 • Ćwiczenia praktyczne w jeździe na rowerze w miasteczku ruchu drogowego  (spotkanie po zajęciach lekcyjnych wspólnie z dziećmi, rodzicami i wychowawcą).
 • „Bezpieczeń-stwo” – prezentacja dla rodziców.

 

 

15 IX 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX 2017

 

 

 

 

 

 

IX – X 2017

 

 

Katarzyna Pocztowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Święconek

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

„My”

 

wychowawcze*:

 1. W szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

profilaktyczne*:

 1. Szanujemy innych.

 

 

 

 

Wzmacnianie pozytywnych relacji z rodziną  - „Serce dla babci i dziadka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapoznanie ze sposobami rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji fizycznej, psychicznej i innej.

 

 

 

Film pt.„Serce dla babci i dziadka”:

 • Opracowanie scenariusza do filmu.
 • Nagranie pamiątkowego  filmu dla babci i dziadka.

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe.

(prowadzenia Barbara Bieńkowska)

 

 

III - IV 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 2018

 

 

 

 

Katarzyna Pocztowska

 

Joanna Tworkowska- Maruszewska

Piotr Ducki

 

 

 

 

Agnieszka Granecka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dorota Jaśkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

wychowawcze*:

 1. Tu mieszkam.

 

 

Historia i tradycja miasta - „Przasnysz – moje miasto”


 

„Przasnysz – moje miasto”:

 • Wycieczka do muzeum – wystawa interaktywna.
 • Galeria prac plastycznych.

 

 

XI 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Królicka

 

 

 

 

 

                         

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

wychowawcze*:

 1. I ty możesz zostać wielkim człowiekiem.

 

 

 

 

Poznajemy patrona naszej szkoły Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

 

 1. „Patron mojej szkoły” -  zajęcia wg opracowanego scenariusza:
 • zapoznanie z pojęciem „patron”, historią Orderu Uśmiechu, nazwą patrona naszej szkoły,
 • krótka prezentacja kilku wybranych kawalerów Orderu Uśmiechu  - np. Wanda Chotomska, Majka Jeżowska, Jakub Błaszczyko-wski, Irena Sendlerowa.

 

 1. „Festiwal Talentów” z wykorzystaniem twórczości Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

 

 1. „Kuferek dobrych uczynków”  – pomagamy naszym przyjaciołom ptakom.
 • całodzienne zajęcia wg opracowanego scenariusza oraz przygotowanie wg projektu budek lęgowych,
 • wyjazd do Nadleśnictwa Przejmy- spotkanie z leśnikiem, pogadanka na temat życia i zwyczajów ptaków, zawieszenie przygotowanych budek lęgowych

 

 1. Przybliżenie mieszkańcom miasta Kawalerów Orderu Uśmiechu poprzez wręczanie przygotowanych ulotek.

 

 

 

III 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 III 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

III - IV 2018r.

 

 

 

 

IV – V 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Granecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Ducki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za kl. 1 odpowiedzialne są:

Agnieszka Granecka

Iwona Królicka

 

 Helena Święcone

 

Katarzyna Pocztowska

 

 

 

 Agnieszka Granecka

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dorota Jaśkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

                                                                      KLASY II                            LIDER- Ewa Brzostek-Głogowska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 1. Czerpię wiedzę z różnych źródeł

 

 

 

 1. Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia

 

Poznanie zasad korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy

 

 

Inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości

o zdrowie własne i otoczenia, kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych

„Książki dobre na nudę” – lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Dzieci i Młodzieży

 

-„Brudne ręce – chorób więcej”- spotkanie z lekarzem pediatrą

 

 

-„Chrońmy dziecięcy uśmiech” – spotkanie ze stomatologiem

maj

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

kwiecień

Anna Wiechowska-Grzeszczuk

 

 

Ewa Brzostek-Głogowska

 

 

 

Anna Wiechowska-Grzeszczuk

 

Wychowawcy klas II

Ewa Przytuła-Skowrońska

I. Machnowska

                                       Wychowawcy klas II Ewa Przytuła-Skowrońska,

 I. Machnowska

 

Wychowawcy klas II

Ewa Przytuła-Skowrońska

 I. Machnowska

 

 

„My”

 1. Nawiązywanie pozytywnych kontaktów

 z rówieśnikami

 

 

 1. Zachowujemy się bezpiecznie w szkole

 i poza nią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kuferek dobrych uczynków

 

 

Przygotowanie krótkich inscenizacji dla uczniów klas I

 o kulturze języka i dobrym wychowaniu

 

Poznanie zasad zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania klas II na rzecz innych (pomoc zwierzętom)

„Znam magiczne słowa” – inscenizacje przygotowane przez uczniów klas II

 

-„Radzę sobie w trudnych sytuacjach” – spotkanie z przedstawicielem KPP

 

 

-„Raz, dwa, trzy – bezpieczny jesteś ty” – opracowanie przez klasy II rysunkowego kodeksu dobrych zachowań, wystawa prac

 

„Dzieci potrafią pomagać”

październik

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

luty

 

Anna Wiechowska-Grzeszczuk

 

 

Anna Wiechowska-Grzeszczuk

 

 

Elżbieta Kucharczyk

 

 

 

 

 

Ewa Brzostek-Głogowska

Wychowawcy klas II

Ewa Przytuła-Skowrońska

 I. Machnowska

 

Wychowawcy klas II

Ewa Przytuła-Skowrońska

 I. Machnowska

 

Wychowawcy klas II

Ewa Przytuła-Skowrońska

 I. Machnowska

 

 

 

Wychowawcy klas II

 

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 1. Tu mieszkam

Poznaję historię i tradycje mojego miasta

Wycieczka po mieście z przewodnikiem – zwiedzanie lokalnych zabytków i miejsc użyteczności publicznej

 

maj

 

 

 

 

Ewa Brzostek-Głogowska

 

 

Wychowawcy klas II

Ewa Przytuła-Skowrońska

 I. Machnowska

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 1. Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

 

 

 

 

 

 1. Poznaj swojego patrona

 

 

Zapoznanie z historią powstania odznaki Order Uśmiechu oraz sylwetką Ireny Sendlerowej – Kawalera Orderu Uśmiechu

 

 

 

 

 

 

Festiwal talentów z wykorzystaniem twórczości Kawalerów Orderu Uśmiechu

-„Order Uśmiechu najsłoneczniejszą odznaką na świecie” – prezentacja multimedialna

 

- Irena Sendlerowa Kawaler Orderu Uśmiechu – gazetka tematyczna

 

 

Prezentacja utworów poetyckich przez uczniów klas II

październik

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

marzec

Elżbieta Kucharczyk

 

 

 

I.Machnowska

 

 

 

 

 

Ewa Brzostek-Głogowska

Wychowawcy klas II

Ewa Przytuła-Skowrońska

 I. Machnowska

 

Wychowawcy klas II Ewa Przytuła-Skowrońska

 

 

 

Wychowawcy klas II

 

KLASY III                   LIDERZY – Anna Szymańska, Beata Dusińska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

wychowawcze*:

 1. Czerpię wiedzę

z różnych źródeł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profilaktyczne*:

 1. Dokonuję właściwych wyborów i potrafię odmówić.

 

 

Znajomość różnych źródeł wiedzy. Umiejętność korzystania z biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywanie skutków niewłaściwych wyborów

 i ryzykownych zachowań  (eksperymentowanie

 z używkami).

 

 

Zajęcia biblioteczne pod hasłem: „W bibliotece można spotkać bohatera”. Spotkanie uczniów

z panią Małgorzatą Sobiesiak -dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej

 w Przasnyszu. Zdobywanie dodatkowych wiadomości poszerzających wiedzę uczniów

o bibliotece.

 

 

Spotkanie

z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”. Zajęcia warsztatowe. Wystawa prac plastycznych.

 

IV 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr

 

Ż. Szmulska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Długokęcka

B. Głogowska

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

„My”

 

wychowawcze*:

 1. Szanujemy innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profilaktyczne*:

 1. Pomagamy innym.

 

 

 

Kształtowanie postawy tolerancji dla osób o innych poglądach, religii, kulturze

 i kolorze skóry.

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwianie na potrzeby innych. Zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 

 

 

„Podróże

z Obieżyświatem” – cykliczne wystawy prac plastycznych, prezentujące poszczególne kontynenty, kulturę

i zwyczaje różnych narodów.

 

 

„Mały ratownik” - warsztaty udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez Harcerski Klub Ratunkowy.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 2018r.

 

K. Olewniczak

A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Tom

A. Szymańska

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

wychowawcze*:

 1. Mój kraj i Europa.

 

Hymn państwowy i pieśni patriotyczne.


„Jest takie miejsce, jest taki kraj” – koncert pieśni patriotycznych.

 

 

XI 2017r.

 

 

 

 

 

E. Wyrzykowska

B. Dusińska

 

 

                         

Wychowawcy klas III

D. Jaśkiewicz

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

wychowawcze*:

 1. Poznajemy zasługi

 i dokonania społeczników

 i niezwykłych ludzi

z naszego miasta.

 

 

 1. Poznajemy zasługi

i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

 

 

Działalność organizacji

i instytucji pracujących

na rzecz innych.

 

 

 

 

 

Poznajemy sylwetki  niezwykłych ludzi (Kawalerów Orderu Uśmiechu) oraz historię Orderu Uśmiechu.

 

„Żeby była taka noc…” – zapoznanie z działalnością członków ZHP, wspólne biwakowanie.

 

 

„Pamiętajmy

o ludziach wielkiego serca” – życiorys Ireny Sendlerowej – scenariusz

i przeprowadzenie zajęć.

Zajęcia poświęcone 50. rocznicy ustanowienia Orderu Uśmiechu.

 

 

Przybliżenie mieszkańcom miasta Kawalerów Orderu Uśmiechu - roznoszenie ulotek przez uczniów.

 

 

Festiwal Talentów

z wykorzystaniem twórczości Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

 

„Kuferek dobrych uczynków” – dzieci też potrafią pomagać.

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

I. Kardaś

M. Tom

 

 

 

 

 

 

B. Dusińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ż. Szmulska

 

 

 

 

 

 

 

D. Jaśkiewicz

A. Szymańska

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

 

 

 


Przejdź do góry