Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy I - III

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019

KLASY I   LIDER B. Głogowska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

 1. Zachowuję się bezpiecznie w szkole i poza szkołą

 

 1. Znam swoje prawa i obowiązki

 

 

Przestrzeganie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka i kolegi

Zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego, spotkanie z policjantem

 

Wystawa prac plastycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka (20 listopad)

Wrzesień

 

 

 

Listopad

E.Długokęcka

 

 

 

M. Sękowska

Wychowawcy klas I

 

 

 

Wychowawcy klas I

 

„My”

 

 1. W szkole – rozwijanie umiejętności pracy w grupach.

 

 1. Szanujemy innych

Tworzenie zasad i reguł życia klasowego, opracowanie regulaminów klas

 

 

Okazywanie szacunku osobom dorosłym i rówieśnikom - integracja przez zabawę (Ja + Ty = My)

Tematyczne gazetki klasowe

 

 

 

Mikołajkowe spotkanie integracyjne klas pierwszych

Wrzesień

 

 

 

 

Grudzień

B. Głogowska

 

 

 

 

A. Szymańska

Wychowawcy klas I

 

 

 

 

Wychowawcy klas I

J. Nachtygal

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 1. Tu mieszkam -  historia i tradycje szkoły.

 

 

 

 

 

 

 1. Mój kraj i Europa


Poznajemy szkołę i jej najbliższe otoczenie

 

 

 

"Złoty wiek Przasnysza" - poznanie historii i tradycji miasta

 

"Kto Ty jesteś... Polak mały" - poszerzenie wiadomości o symbolach narodowych

Ekspozycja kronik szkolonych, opis słowno-obrazkowy budynku szkolnego

Lekcja muzealna

Zajęcia lekcyjne na podstawie scenariusza, nauka  hymnu narodowego

Październik

 

 

 

 

Marzec

 

Maj

B. Głogowska

 

 

 

 

Ż. Szmulska

 

E. Wyrzykowska

Wychowawcy klas I

 

 

 

 

Wychowawcy klas I

 

Wychowawcy klas I

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 1. Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

Życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych - Kawalerów orderu uśmiechu - Papieża Franciszka

Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem filmu animowanego

Wysłanie życzeń z okazji szóstej rocznicy pontyfikatu

Marzec

H. Zagroba

Wychowawcy klas I

 

KLASY II                  LIDER:  H. Święconek

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

 1. Radzę sobie w trudnych sytuacjach i umiem poprosić o pomoc.

 

 

 

 1. Rozwijam swoje zdolności i zainteresowania.

 

 

.- Zapoznanie z ofertą osób i instytucji udzielających pomocy

  - Umiejętność racjonalnej oceny sytuacji i adekwatnego zachowania.

 

 

- Wykorzystanie własnego potencjału  i rozwijanie zainteresowań.

- Podejmowanie różnych form aktywności. -,, Mam talent”.

 

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym (prowadząca Barbara Bieńkowska.)

 

 

 

,,Mam talent”

- Klasowy pokaz zdolności i zainteresowań.

- Dokumentacja fotograficzna, nagranie filmu.

 

Listopad 2018

 

 

 

 

 

 

Marzec 2019

 

A . Granecka

 

 

 

 

 

 

H. Święconek

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

„My”

 

 1. W szkole – rozwijanie umiejętności pracy w grupach.

      

 

 

 

 

 1. Pomagamy innym.

 

- Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami  i dorosłymi. -,, Zabawy z bohaterami bajek i baśni”.

 

 

 

 

- Dostrzeganie osób    potrzebujących

- Uwrażliwienie na potrzeby innych

- Zachęcanie do niesienia pomocy innym . -,,Każdy może być św. Mikołajem”.

 

- Zajęcia w grupach w celu przygotowania masek postaci z bajek.

- Zabawa taneczno – integracyjna ,, W świecie bajek i baśni”

 

 

- Wykonanie upominków bożonarodzeniowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

 

Styczeń 2019

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2018

 

I. Machnowska

D. Jaśkiewicz

 

 

 

 

 

 

P. Ducki

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 1. Tu mieszkam

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        2.   Mój kraj i Europa.

-  Historia i tradycja szkoły.-

,,Moja szkoła - SP nr1”.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Symbole narodowe. -,,Święto Flagi”.

- Przygotowanie prezentacji  dotyczącej historii szkoły.

- Galeria prac plastycznych ,, Moja szkoła dawniej, dziś  i za 100 lat”.

 

 

 

,, Święto Flagi”. – inscenizacja, prezentacja multimedialna.

Październik 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2019

I.Królicka

E. Przytuła-Skowrońska

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Pocztowska

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 1. Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

- Życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych Kawalerów Orderu Uśmiechu -,,Poznajemy Jakuba Błaszczykowskiego”.

- Scenariusz zajęć i prezentacja multimedialna o piłce nożnej i Kawalerze Orderu Uśmiechu Jakubie Błaszczykowskim.

- Wycieczka do Muzeum Sportu i na Stadion Narodowy w Warszawie.

Czerwiec 2019

H. Święconek

P. Ducki

A. Granecka

Wychowawcy

 

 

 KLASY III LIDER A.WIECHOWSKA GRZESZCZUK

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

     ,,Ja''

1. Dbam o swoje zdrowie,higiene osobistą i otoczenia

 

 

 

 

2. Czerpie wiedzę z różnych źródeł

1. Zapobieganie uzależnieniom  od współczesnych mediów

 

 

 

2. Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych

 

3.Promowanie zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania

 

,,Oderwij się  od smartfona”-film edukacyjny i prezentacja multimedialna ,,Telefon do koszyka”

 

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć”-spotkanie z pediatrą

 

,,Zdrowo jem-wiecej wiem” warsztaty-praktyczne komponowanie zdrowych posiłków ,,pudełko z drugim śniadaniem”

 

,,Warzywa i owoce dają dobre moce” wykonanie i wystawa plakatów

Wrzesień

 

 

cały rok

 

 

marzec

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

kwiecień

E.Kucharczyk

 

 

E.Kucharczyk

 

 

E.Brzostek-Głogowska

 

 

M.Tubis

 

 

 

 

I.Danowska-Bujak

M.Tubis

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

 

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

   ,,My”

1. Pomagamy innym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szanujemy innych

 

Okazywanie szacunku osobom starszym

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawiązywanie więzi międzypokoleniowych i dostrzeganie osób starszych

,,Dar Juniora dla Seniora”

wykonanie i przekazanie upominków, kartek z życzeniami i ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

 

 

 

Piknik z Babcią i Dziadkiem impreza międzypokoleniowa

 

 

 

grudzień

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

A.Wiechowska Grzeszczuk

 

 

 

 

 

 

A.Wiechowska Grzeszczuk

 

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

,,Jestem Polakiem i Europejczykiem-mieszkańcem Ziemi”

1. Tu mieszkam-historia i tradycje szkoły

2. Mój kraj

1.Poznaje historię i tradycje Polski

 

 

 

2.Poznaje historię i tradycje szkoły

 

 

 

 

 

 

3. Poznaje kulturę i zwyczaje wybranego kraju europejskiego

Lekcja muzealna, Obejrzenie wystawy 100lat Niepodległości w Muzeum Historycznym w Przasnyszu

 

Zaprojektowanie, wykonanie  i doręczenie instytucjom i placówkom oświatowym w Przasnyszu kartek okolicznościowych z okazji upamiętniających 100lecie naszej szkoły.

 

,,Odkrywamy Europę”-prezentacje przez każdą klasę wybranego państwa europejskiego

październik

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

maj

A.Wiechowska Grzeszczuk

 

 

 

J.Tworkowska-Maruszewska

 

 

 

 

 

 

E. Kucharczyk

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

,,Oni dają nam dobry przyklad”

1. Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

 Zapoznanie z sylwetką i twórczością Wandy Chotomskiej

Przygotowanie wierszy i piosenenk Wandy Chotomskiej dla młodszych kolegów z oddziału przedszkolnego

marzec

A.Wiechowska Grzeszczuk

Wychowawcy klas III

I. Danowska-Bujak

M. Tubis

J.Tworkowska

Maruszewska

 


Przejdź do góry