Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

KONKURS FOTOGRAFICZNY KL.IV - REGULAMIN

  KONKURS FOTOGRAFICZNY KL. IV

 „Przasnysz w wiosennej eko-sesji”

 

Regulamin

 

1. Cele konkursu: 

- Kształtowanie umiejętności obserwowania najbliższego otoczenia - szczególnie w okresie wiosennym.

- Propagowanie piękna przyrody i architektury Przasnysza na tle wiosny.

- Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności.

- Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

 

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony tylko dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i drobnymi nagrodami.

Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które zajmą I, II lub III miejsce.

 

3. Tematyka prac:

Przasnysz w wiosennej eko-sesji.

 

4. Format prac

- Zdjęcie, fotografia (rozszerzenie .JPEG):

- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia w wersji cyfrowej. Do wersji elektronicznej można dodać fotografię wydrukowaną, bądź wywołaną.

- Format zdjęć - dowolny.

- Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe.

- Każde plik ze zdjęciem musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

- Zdjęcie należy zatytułować i podać miejsce jego wykonania.

 

5. Termin i sposób zgłaszania prac:

- Konkurs rozpoczyna się 1 maja 2018 roku i trwa do 20 maja 2018 roku.

- Zdjęcia należy wysyłać na adres email:  sp1fotokonkurs@gmail.com

- UWAGA! Fotografie można przynosić na nośniku USB lub na płycie do p. Hanny Zagroby, p. Agnieszki Cieślak-Żołnowskiej, p. Pawła Rykowskiego. 

 

6. Kryteria oceny: 

- Walory merytoryczne - zgodność z celami konkursu.

- Walory artystyczne - ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność.

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Zdjęcia uczniów oceniać będzie jury w składzie co najmniej trzyosobowym. Decyzje jury są ostateczne.

 

Wyniki konkursu i nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone 28 maja na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. www.sp1zoi.szkolnastrona.pl
Laureaci zostaną powiadomieni o dniu i sposobie wręczenia nagród.


Przejdź do góry