Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy VII - VIII

Klasy VII    LIDER A. Durska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

  1. Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia.

 

 

Promocja zdrowego stylu życia poprzez  aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profilaktyka uzależnień od mediów, substancji psychoaktywnych, zachowań ryzykownych i destrukcyjnych.

 

- prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów na temat:

„ W zdrowym ciele, zdrowy duch”

 

- spotkanie klasowe jako promocja zdrowego stylu życia ( piknik rodzinny lub impreza klasowa)

 

 

- spotkanie z psychologiem lub innym specjalistą do spraw uzależnień

 

- prezentacja filmu edukacyjnego na temat zachowań destrukcyjnych i ryzykownych

 

V 2019r.

 

 

 

 

V/VI 2019r.

 

 

 

 

II/III 2019r.

 

 

III / IV

2019r.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

  

A.Durska

 

J. Zagożdżon

 

 

 

 

 

 

 

D. Osewska

H. Czaplicka

A. Komosa

  

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

„My”

Szanujemy innych

Przeciwdziałanie cyberprzemocy, unikanie niebezpiecznych kontaktów.

„ STOP agresji i cyberprzemocy”

 

- gazetka tematyczna w klasie

 

- godzina wychowawcza z wykorzystaniem elementów dramy

 

XII 2018r.

M. Tomaszewska

Wychowawcy

 

Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

1. Tu mieszkam

 

 

 

 

 

2. Geografia i kultura regionu

Historia i tradycje szkoły.

 

 

 

 

 

Symbole regionalne

„100 lat przasnyskiej Jedynki” – prelekcja na temat historii szkoły.

 

- wycieczka regionalna

X 2018r.

 

 

 

 

 

V 2019r.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

D. Osewska

 

Nauczyciele historii

 

 

 

 

Wychowawcy

A.Komosa

H.Czaplicka

„Oni dają nam dobry przykład”.

Poznajemy zasługi i dokonania  niezwykłych ludzi..

Dokonania przyjaciół Jedynki i absolwentów szkoły.

- gromadzenie materiałów na temat historii absolwentów Jedynki

 - wystawa fotografii i pamiątek rodzinnych podczas uroczystości 100- lecia szkoły

 

- wycieczka klasowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej -spotkanie z Małgorzatą Sobiesiak – absolwentką SP nr 1

IX / X 2018r.

 

 

 

 

 

 

X/XI 20018

Wychowawcy

 

 

 

 

  

 

A.Durska

Nauczyciele historii

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

KLASY VIII                  LIDER W. Plichtowicz

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider

działania

Nauczyciele wspierający

 

„Ja”

 

  1. Dokonuję właściwych wyborów i potrafię odmówić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Przewidywanie skutków niewłaściwych wyborów i ryzykownych zachowań (eksperymentowanie z używkami, tatuowanie, kolczykowanie, samookaleczenia, przedwczesna inicjacja seksualna).
  2. Podejmowanie świadomych decyzji/obrona własnego zdania /umiejętność odmawiania.

 

1.Spotkanie z lekarzem.

 

 

 

 

 

 

 

 2. Warsztaty z psychologiem.

 

XI - XII

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

Wanda Sawicka

 

 

 

 

 

 

 

Wiesława Plichtowicz

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

„My”

 

  1. Szanujemy innych. Przeciwdziałanie cyberprzemocy.

 

 

1.Kształtowanie postawy tolerancji dla osób niepełnosprawnych.

 

2.  Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w realnej rzeczywistości i cyberprzestrzeni (wulgarne wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie, upokarzanie, straszenie, szantaż, zamieszczanie zdjęć lub filmów wbrew woli osób w nich występujących, podszywanie się pod inne osoby),  szkodliwe treści, niebezpieczne kontakty, ochrona prywatności

 

1.XII Spartakiada Integracyjna.

 

 

2.Cykl filmów edukacyjnych

„Stop cyberprzemocy”.

 

 

3.Spotkanie z policjantem.

 

13.10.2018

 

 

II

 

 

III

 

Ks. Romuald Ciesielski

 

Mirosław Królicki

 

 

Barbara Pisanko

 

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

„Jestem Polakiem     

i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

  1. Tu mieszkam -  historia i tradycje szkoły. 

Najbliższe otoczenie – szkoła.

 

Prelekcja  i prezentacja multimedialna „Jedynka – to już 100 lat.

 

X

 

Joanna Zbrzezna

 

Wychowawcy klas

 

„Oni dają nam dobry przykład”

 

1.Poznajemy zasługi i dokonania niezwykłych ludzi, społeczników, wybitnych absolwentów Jedynki.

 

 

Życiorysy i dokonania absolwentów ” Jedynki”

 

Prezentacja zasług i dokonań wybitnych absolwentów Jedynki – zwiedzanie wystawy przygotowanej na 100 – lecie szkoły.

 

X

 

Agnieszka Pawłowska

 

Wychowawcy klas.


Przejdź do góry