Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy VII - VIII

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

KLASY VII   LIDER Ewa Nażgiewicz

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Dokonuję właściwych wyborów i potrafię odmówić.

Przewidywanie skutków niewłaściwych wyborów

i ryzykownych zachowań (eksperymentowanie

z używkami, tatuowanie, kolczykowanie, samookaleczanie, przedwczesna inicjacja seksualna).

Zajęcia warsztatowe                   z psychologiem szkolnym pt. WIEM CO DLA MNIE DOBRE

XI

M. Makowska

E.Nażgiewicz

„My”

Szanujemy innych.

Kształtowanie postawy tolerancji dla osób niepełnosprawnych,

o innych poglądach, orientacji seksualnej, religii i kolorze skóry.

Udział                            w Przasnyskiej Spartakiadzie Integracyjnej

X

J. Jeliński

Cały zespół

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Ziemia – wspólne dobro.

Źródła zanieczyszczeń środowiska i sposoby zapobiegania.

godz. wych . nt WPŁYW ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI

 

III

E. Nażgiewicz

M. Makowska

 

Mój kraj i Europa

1.Historia i tradycje Polski

 

 

 

2.patriotyzm, obywatelstwo

 

3.utwory literackie, obrazy i filmy o tematyce historyczno - patriotycznej

1.Wystawa okolicznościowa dotycząca obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

2.Pogadanki tematyczne  na lekcjach historii

3.Prezentacje rodzinnych wspomnień z czasów wojny przygotowane przez uczniów.

 4.Wyście na cmentarz i  do muzeum historycznego na wystawę A WIĘC WOJNA!.

IX

M. Makowska

E. Nażgiewicz

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi                    i dokonania niezwykłych ludzi.

Życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych

Spotkania                       z ciekawymi ludźmi – lokalnymi sportowcami

I

K. Bieńkowska

W. Plichtowicz

cały zespół

 

KLASY 8   LIDER Małgorzata Tomaszewska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia.

 

Zdrowy styl życia (racjonalne odżywianie, aktywność fizyczna, zapobieganie chorobom i uzależnieniom od współczesnych mediów, substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych, destrukcyjnych)

Profilaktyka chorób zakaźnych zapobieganie zakażeniom HIV i  zwalczanie AIDS

 

Spotkanie ze specjalistą do spraw żywienia  - zajęcia warsztatowe

I semestr

 

 

 

II semestr

Jolanta Zagożdżon

 

 

 

Anna Czyżewska

 wychowawcy

 

 

 

W. Sawicka

„My”

Szanujemy innych

Zapoznanie ze sposobami rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji fizycznej, psychicznej i innej

 

 

Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w realnej rzeczywistości

i cyberprzestrzeni (wulgarne wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie, upokarzanie, strasznie, szantaż, zamieszczanie zdjęć lub filmów wbrew woli osób w nich występujących, podszywanie się pod inne osoby), szkodliwe treści, niebezpieczne kontakty, ochrona prywatności

 

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

-   wyrażanie uczuć

z poszanowaniem praw innych ludzi

Godziny wychowawcze na temat przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej

(filmy, dyskusja)

 

Spotkanie z pedagogiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spartakiada integracyjna

październik/listopad

 

 

 

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

listopad

wychowawcy

 

 

 

B. Bieńkowska

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

A. Czyżewska

M. Ryszczyk

W. Sawicka

D. Osewska

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 

 

Historia i kultura państw Europy

 

 

 

 

 

 

Sylwetki wielkich

Polaków

 

 „Wilno kolebką polskiego Romantyzmu” – prezentacja/ wycieczka krajoznawcza na Litwę

 wieczór poetycki

maj

 

 

 

styczeń

A. Durska

 

 

 

M. Tomaszewska

J. Zagożdżon

D. Osewska

W. Sawicka

 

A. Durska

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania niezwykłych ludzi, społeczników, wolontariuszy, „Przyjaciół Jedynki”

Działalność instytucji oraz organizacji i fundacji pracujących

na rzecz innych

 wizyta w Państwowej Straży Pożarnej

kwiecień

M. Ryszczyk

Wychowawcy

 


Przejdź do góry