Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy VII - VIII

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2020/2021

 

KLASY VII   LIDER  A. OLEKSY

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

 „Ja”

Zachowuję się bezpiecznie
w szkole i poza szkołą

 

Omówienie zasad bezpieczeństwa emidemicznego związanego z wirusem Covid-19

Pogadanka na zajęciach z wychowawcą

wrzesień 2020 r.

 „My”

Szanujemy innych

 

Uświadomienie uczniom konieczności dbania o dobre relacje z rówieśnikami i konieczności okazywania szacunku innym osobom

Scenariusz zajęć przeprowadzonych podczas zajęć z wychowawcą

październik 2020 r.

 „Jestem Polakiem i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Mój kraj i Europa

Zapoznanie uczniów z historią Polski, ważnymi momentami w jej dziejach oraz bohaterami narodowymi

Stworzenie przez uczniów prac poświęconych historii Polski
i najwybitniejszym Polakom
z wykorzystaniem narzędzi TIK

listopad 2020 r.

 „Oni dają nam dobry przykład”

Oni dają nam dobry przykład

 

„Chcę być jak Adam Słodowy”

Wystawa prac technicznych stworzonych przez uczniów

grudzień 2020 r.

 

 

 

KLASY VIII   LIDER  M. MAKOWSKA

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

 „Ja”

Zachowuję się bezpiecznie w szkole i poza szkołą.

-zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w sytuacjach rzeczywistych w sieci komórkowej i komputerowej

Godzina wychowawcza nt: Jak się chronić przed koronawirusem? (również online)

Spotkanie z psychologiem szkolnym – „Wiem co dla mnie dobre” (również online)

wrzesień 2020r.

 „My”

Pomagamy innym.

-   uwrażliwienie na potrzeby innych

- zachęcanie do niesienia pomocy innym

Przyłączenie się do akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”

grudzień 2020

 „Jestem Polakiem i Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

 Tu mieszkam

- nasi bohaterowie – sylwetki zasłużonych mieszkańców regionu

 Godzina wychowawcza nt. Kim był Bronisław Matuszewski? (również online)

listopad 2020r.

 „Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Ordery Uśmiechu

- życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych- Kawalerów Orderu Uśmiechu

 Poznajemy sylwetkę   Kawalera Orderu Uśmiechu Marka Michalaka. (również online)

grudzień/styczeń 2020r.

 


Przejdź do góry