Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

#Twoje dane-Twoja sprawa

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do X edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane -Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program realizowany jest od 2009 pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Edukacji Narodowej. Pomysłodawcą i organizatorem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, zaś partnerem wspierającym  - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Celem Programu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o ochronie danych osobowych,  wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych. W ramach Programu w każdej klasie odbędą się lekcje poświęcone ochronie danych osobowych i powiązanej z nią tematycznie cyberprzemocy. Planujemy także zorganizowanie szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz konkursów związanych z ochroną danych.

Wszelkie informacje o wydarzeniach oraz materiały edukacyjne będziemy zamieszczać na stronie naszej szkoły (zakładka Twoje dane- Twoja sprawa), platformie Librus oraz specjalnej tablicy w holu szkoły. 

Koordynacją Programu zajmują się nauczyciele: Barbara Bieńkowska, Agnieszka Granecka, Wiesława Plichtowicz.


Przejdź do góry