Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

#Twoje dane-Twoja sprawa

Artykuły

W poszukiwaniu naszej prywatności...

2020-02-26

Informacja o konkursie dla uczniów

 

Wszyscymówią o ochronie danych osobowych w obliczu RODO, a tak trudno jest nam o nią zadbać. W ramach działań edukacyjnych i poszukiwaniu kreatywnych pomysłów na edukację w tym zakresie,  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłasza również konkurs dla uczniów.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w X edycji Programu „Twoje dane Twoja sprawa”. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności poprzez przygotowanie spotu filmowego (maks. 40 sekund) promującego tematykę ochrony danych osobowych wśród uczniów. Mamy nadzieję, że uczniowie dzięki udziale w konkursie będą jeszcze bardziej zmotywowani do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania i propagowania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w obszarze ochrony swojej prywatności.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Prace konkursowe należy przysyłać do 20 kwietnia 2020 roku.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internatowej UODO oraz w czerwcu 2020 roku podczas spotkania podsumowującego X jubileuszową edycję Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.  

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w konkursie i służymy pomocą w przygotowaniu prac konkursowych.

Nauczyciele – koordynatorzy programu TDTS:

B. Bieńkowska, A. Granecka, W. Plichtowicz

Czytaj więcej o: W poszukiwaniu naszej prywatności...

KONKURSY DLA UCZNIÓW

2019-12-17

Drodzy Uczniowie!

Wiecie już, że w tym roku szkolnym bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Twoje dane – Twoja sprawa”. W większości klas odbyły się już lekcje poświęcone ochronie danych osobowych i prawa do prywatności, a w innych – odbędą się w najbliższych dniach.

Teraz przyszedł czas, abyście sprawdzili i poszerzyli swoją wiedzę przystępując do konkursów związanych z ochroną danych osobowych. Chcemy zaproponować Wam udział w następujących konkursach:

1.      Konkurs na plakat - dla  uczniów klas 6 – 8;

2.      Konkurs literacki – dla uczniów klas 5 – 8;

3.      Konkurs na rymowankę lub wiersz – dla uczniów klas 1 – 4.

Zachęcamy Was do udziału w konkursach, dzięki któremu możecie wiele się nauczyć i pochwalić własną pracą i talentami. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole, a laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Czytaj więcej o: KONKURSY DLA UCZNIÓW

Przystąpiliśmy do programu #Twoje dane Twoja sprawa

2019-12-17

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do X edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane -Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program realizowany jest od 2009 pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Edukacji Narodowej. Pomysłodawcą i organizatorem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, zaś partnerem wspierającym  - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Celem Programu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o ochronie danych osobowych,  wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych. W ramach Programu w każdej klasie odbędą się lekcje poświęcone ochronie danych osobowych i powiązanej z nią tematycznie cyberprzemocy. Planujemy także zorganizowanie szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz konkursów związanych z ochroną danych.

Wszelkie informacje o wydarzeniach oraz materiały edukacyjne będziemy zamieszczać na stronie naszej szkoły (zakładka Twoje dane- Twoja sprawa), platformie Librus oraz specjalnej tablicy w holu szkoły. 

Koordynacją Programu zajmują się nauczyciele: Barbara Bieńkowska, Agnieszka Granecka, Wiesława Plichtowicz.

Czytaj więcej o: Przystąpiliśmy do programu #Twoje dane Twoja sprawa


Przejdź do góry