Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pomoc materialna w r. szk. 2017/2018

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Stypendium szkolnedla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza 514,00 zł.

  Wniosek o dofinansowanie należy pobrać i po wypełnieniu złożyć w terminie

  do 15 września w:

  • Referacie ds. Finansów Oświaty Urzędu Miasta w Przasnyszu p. III, pok. 55 – dla uczniów z terenu miasta.

Wniosek do wydrukowania w załączniku lub pod adresem: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/przasnysz/7184.doc

  • Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Gminy Przasnysz - – dla uczniów z terenu gminy.

 2. Obiady w stołówce szkolnejdla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza netto 771,00 zł. W tej sprawie rodzice uczniów powinni zgłaszać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (miejskiego lub gminnego) ośrodka pomocy społecznej, a następnie do kierownika stołówki szkolnej.

 3. Zasiłek szkolnyw przypadkach zdarzeń losowych w rodzinie ucznia (np. ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek), bez względu na dochód, ale nie później niż 2 miesiące od zdarzenia.

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego lub w Referacie ds. Finansów Oświaty Urzędu Miasta. 

Pliki do pobrania


Przejdź do góry