Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pomoc materialna w r. szk. 2019/2020

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza 528,00 zł.

  Wniosek o dofinansowanie należy pobrać i po wypełnieniu złożyć w terminie  do 15 września w:

  • Referacie ds. Finansów Oświaty Urzędu Miasta w Przasnyszu p. III, pok. 55 – dla uczniów z terenu miasta.

Wniosek do wydrukowania w załączniku lub pod adresem: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/przasnysz/7184.doc

  • Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Gminy Przasnysz – dla uczniów z terenu gminy.
  1. Obiady w stołówce szkolnej dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza netto 792,00 zł. W tej sprawie rodzice uczniów powinni zgłaszać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (miejskiego lub gminnego) ośrodka pomocy społecznej, a następnie do kierownika stołówki szkolnej.

  2. Zasiłek szkolny w przypadkach zdarzeń losowych w rodzinie ucznia (np. ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek), bez względu na dochód, ale nie później niż 2 miesiące od zdarzenia. Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego lub w Referacie ds. Finansów Oświaty Urzędu Miasta.

Pliki do pobrania


Przejdź do góry