Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

TERMIN

UWAGI

I półrocze

od 02.09.2019r.

do 17.01.2020r.

 

II półrocze

od 20.01.2020r.

do 26.06.2020r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

 

Dzień Nauczyciela

14.10.2019r.

(poniedziałek)

Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk.

Dzień Wszystkich Świętych

01.11. 2019r.(piątek)

 

Święto Niepodległości

11.11. 2019 r. (poniedziałek)

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12. 2019 r.

 

Dni wolne

02-03.01. 2020r. (czwartek, piątek)

Dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. (,,dni dyrektorskie”)

Ferie zimowe

10-23.02. 2020 r.

 

Rekolekcje wielkopostne - dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk.

02-03.04. 2020r. (czwartek-piątek)

opieka świetlicowa

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04. 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty:

1- język polski (wtorek)

2 – matematyka (środa)

3- język obcy nowożytny (czwartek)

21 – 23.04. 2020 r., godz. 9.00

dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Święto Pracy

01.05.2020r. (piątek)

 

Dzień Dziecka

01.06.2020r.
(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych, uczniowie uczestniczą w innych zajęciach szkolnych.

Egzamin ósmoklasisty:

1- język polski (poniedziałek)

2 – matematyka (wtorek)

3- język obcy nowożytny (środa)

01-03 czerwca 2020 r.

termin dodatkowy

dla uczniów, którzy nie mogli zdawać egzaminu w podstawowym terminie

Boże Ciało

11.06.2020r.
(czwartek)

 

Dzień wolny

12. 06. 2020 r. (piątek)

Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. ( „dzień dyrektorski”)

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.
(piątek)

 

Wakacje

od 27.06.2020r.
do 31.08.2020r.

 

 

SPOTKANIA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z RODZICAMI

Zebrania

 z rodzicami uczniów kl.
0- VIII (wywiadówki)

24. 09.2019r. /wtorek/

12.11.2019r.

/wtorek/

16.01.2020r.

/czwartek/

10.03.2020r.

/wtorek/

12.05.2020r.

/wtorek/

Godziny zebrań będą ustalane przed każdym spotkaniem

Dni otwarte szkoły

15.10.2019r.

/ wtorek/

10. 12.2019r.

/ wtorek/

04.02.2020r.

/ wtorek/

21.04.2020r.

/ wtorek/

09.06.2020r. / wtorek/

Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach:

 16-18.

 

INFORMACJA O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ – I półrocze

na 3 dni robocze przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

10.01. 2020 r.

na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

  13. 12. 2019 r.

 

INFORMACJA O OCENIE ROCZNEJ

na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

11. 06. 2020 r.

na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

  18. 05. 2020r.

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

I półrocze

 

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

15. 01.2019 r.

 

II półrocze

 

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

18.06.2019 r.

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE

Podania należy składać do dnia

23.06.2020r.
do godz. 16.00

informacje dotyczące terminu, godz. egzaminu i składu komisji zostaną przekazane za pośrednictwem poczty 
29. 06. 2020 r. lub inny sprawdzalny sposób

 

 

 

 


Przejdź do góry