Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

TERMIN

UWAGI

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020 r.

 

I półrocze

od 01.09.2020 r.

do 15.01.2021 r.

 

II półrocze

od 01.02.2021 r.

do 25.06.2021 r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2020 r. (środa)

Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk.

Święto Niepodległości

11.11.2020 r. (środa)

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 

Dni wolne

04 - 05.01.2021 r. (poniedziałek, wtorek)

Dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. (,,dni dyrektorskie”)

Święto Trzech Króli

06.01.2021 r.

 

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

 

Rekolekcje wielkopostne - dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk.

25 - 26.03.2021 r. (czwartek-piątek)

opieka świetlicowa

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021 r.

 

Święto Konstytucji 3 maja

03.05.2021r. (poniedziałek)

 

Egzamin ósmoklasisty:

1- język polski (wtorek)

2 – matematyka (środa)

3- język obcy nowożytny (czwartek)

25 - 27 maja  2021 r.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

 

Dzień Dziecka

01.06.2021 r. (wtorek)

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych, uczniowie uczestniczą w innych zajęciach szkolnych.

Boże Ciało

03.06.2021 r. (czwartek)

 

Dzień wolny

04.06.2021 r. (piątek)

Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. ( „dzień dyrektorski”)

Egzamin ósmoklasisty:

1- język polski (środa)

2 – matematyka (czwartek)

3- język obcy nowożytny (piątek)

16 - 18 czerwca 2021 r.

Termin dodatkowy

dla uczniów, którzy nie mogli zdawać egzaminu w podstawowym terminie

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r. (piątek)

 

Wakacje

od 26.06.2021 r.
do 31.08.2021 r.

 

 

 

SPOTKANIA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z RODZICAMI

Zebrania

z rodzicami uczniów kl. 0- VIII (wywiadówki)

29.09.2020 r. /wtorek/

17.11.2020 r.

/wtorek/

14.01.2021 r.

/czwartek/

16.03.2021 r.

/wtorek/

11.05.2021 r.

/wtorek/

Godziny zebrań będą ustalane przed każdym spotkaniem

Dni otwarte szkoły

13.10.2020 r.

/ wtorek/

08.12.2020 r.

/ wtorek/

16.02.2021 r.

/ wtorek/

20.04.2021 r.

/ wtorek/

08.06.2021 r.

/ wtorek/

Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach:

 16-18.

 

  • W przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne, zarówno spotkania z rodzicami, jak i dni otwarte odbywać się będą w formie online.

INFORMACJA O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ – I półrocze

na 3 dni robocze przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

08.01.2021 r.

na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

14.12.2020 r.

 

 

INFORMACJA O OCENIE ROCZNEJ

na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

10.06.2021 r.

na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

17.05.2021 r.

 

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

I półrocze

 

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

13.01.2021 r.

 

II półrocze

 

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

17.06.2021 r.

 

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE

Podania należy składać do dnia

22.06.2021 r.
do godz. 16.00

informacje dotyczące terminu, godz. egzaminu i składu komisji zostaną przekazane za pośrednictwem poczty

28.06.2021 r. lub inny sprawdzalny sposób


Przejdź do góry