Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Artykuły

Co to jest RODO

2018-10-19

RODO  – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowy pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Regulacja weszła  w życie 25 maja 2018 roku.

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe z nich dotyczą:

Czytaj więcej o: Co to jest RODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko pracy

2018-10-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko pracy

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa

2018-10-19

 Szanowni Państwo  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)  oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.  (Dz. U.2017 poz. 1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Czytaj więcej o: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Klauzula informacyjna dla monitoringu

2019-03-26

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu informuje, że W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dla monitoringu

Klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekuna prawnego wychowanka / uczniów

2019-03-26

KLAZULA INFORMACYJNA     
DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  nr 1
z ODDZIAŁAMI INTEGRACTYJNYMI W PRZASNYSZU

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekuna prawnego wychowanka / uczniów


Przejdź do góry