Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podręczniki - rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników na rok szkolny  2017/2018                      

Klasa I   

Przedmiot


Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Podręcznik, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Kształcenie zintegrowane

 

 


„ Elementarz Odkrywców „- podręcznik:


- Ćwiczenia zintegrowane cz 1-4

  (edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna)
- Ćwiczenia do matematyki cz. 1-2
   (edukacja matematyczna)
- Zeszyt ćwiczeń Dzień odkrywców
- Zeszyt do kaligrafii
- Zeszyt do kaligrafii matematycznej
- Informatyka z CD
- Muzyka z CD


autor:
Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień

wyd: Nowa Era

 


nr. dopuszczenia:
I sem: 790/1/2017

                               II sem: 790/2/2017


Język angielski

Explore Treetops – podręcznik do kl. 1
Explore Treetops – ćwiczenia

autor: Sahar Howell,  Lisa Kester- Dodgson

wyd:. Oxford University Press

nr. dopuszczenia: 786/1/2017

Podręcznik, który musi zakupić rodzic


Religia

 

 


 
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
–podręcznik


autor:
red. Andrzej Krasiński

wyd. Płocki Instytut Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-11-01/10-PL-1/11,
dopuszczony na terenie diecezji płockiej 16.07.2012 r.,
nr dopuszczenia: 676/12, 


Klasa II   

Przedmiot


Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Podręcznik, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Kształcenie zintegrowane

 

 


„ Elementarz Odkrywców „- podręcznik:


- Ćwiczenia zintegrowane cz.1-4

   (edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna)
- Ćwiczenia do matematyki  cz. 1-2 
   (edukacja matematyczna)
- Zeszyt ćwiczeń Dzień odkrywców
- Informatyka z CD
- Muzyka


autor:
Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień

wyd: Nowa Era

 

 


Język angielski ?

Explore Treetops – podręcznik do kl. 2
Explore Treetops – ćwiczenia

autor: Sahar Howell,

          Lisa Kester- Dodgson

wyd:. Oxford University Press
nr. dopuszczenia: 786/1/2017

Podręcznik, który musi zakupić rodzic


Religia


Kochamy Pana Jezusa”- podręcznik

 „Kochamy Pana Jezusa” - zeszyt ćwiczeń

 


autor: red. Andrzej Krasiński
wyd.  Płocki Instytut Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,

 

Klasa III 

Przedmiot


Tytuł podręcznika
 

Autor i wydawnictwo

Podręcznik, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Kształcenie zintegrowane

 

 


„Nasza Szkoła”
– podręcznik


 

„Moje ćwiczenia – zeszyty ćwiczeń  
              


autor:
Maria Lorek, Monika Zatorska

            Podręcznik MEN

wyd: MAC

Język angielski

 
„Young Treetops 3”
– podręcznik   „Young Treetops 2” -  ćwiczenia

nr dopuszczenia: 728/3/2016

 


autor
: Sahar Howell,

          Lisa Kester- Dodgson
konsultacje: Magdalena   Szpotowicz

wyd.: Oxford University Press

Podręcznik, który musi zakupić rodzić


Religia


„Przyjmujemy Pana Jezusa", -
podręcznik

 „Przyjmujemy Pana Jezusa" - zeszyt ćwiczeń

 


autor:
red. Andrzej Krasiński

wyd.  Płocki Instytut  Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

  

Klasy IV

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Podręczniki, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Język polski

„ Nowe słowa na start  4" - podręcznik

 

„ Nowe słowa na start 4 " –  zeszyt ćwiczeń

autor: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz
wyd.
NOWA ERA

Nr dopuszczenia:  907/1/2017

Język angielski


Steps Plus dla klasy IV
– podręcznik

Steps Plus dla klasy IV– materiały ćwiczeniowe

autorzy: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton wyd: Oxford University Press
Nr dopuszczenia:  800/1/2017

Muzyka

Lekcja muzyki „ – podręcznik
 

autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
wyd.: NOWA ERA  
Nr dopuszczenia: 852/1/2017

Plastyka

"Do dzieła!"  kl. 4 – podręcznik

autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

wyd. NOWA ERA
Nr dopuszczenia: 903/1/2017

Historia

"Wczoraj i Dziś 4" – podręcznik
"Wczoraj i Dziś 4" – ćwiczenia

 

autor: Grzegorz Wojciechowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch
wyd. NOWA ERA     Nr dopuszczenia:  877/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody kl. 4 - podręcznik
Tajemnice przyrody – zeszyt ćwiczeń

autor: Maria Marko - Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

wyd. NOWA ERA
Nr dopuszczenia:
  863/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 4  - podręcznik
Matematyka z plusem – zeszyt ćwiczeń
wer. B cz. I

autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

wyd. GWO
 Nr dopuszczenia: 780/1/2017

Informatyka

"Lubię to" kl. 4 – podręcznik

autor: Michał Kęska

wyd.  Nowa Era  
Nr dopuszczenia: 847/1/2017

Technika

"Jak to działa ?" kl. 4 – podręcznik


autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka
wyd. Nowa Era
Nr dopuszczenia: 295/1/2017

Podręcznik, który rodzic musi zakupić

Religia

"Wierzę w Boga Ojca" - podręcznik
„Wierzę w Boga Ojca” - zeszyt ćwiczeń

red. A. Krasiński,

wyd.: Płocki Instytut Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15

 

Klasy V

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwoPODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE

Język  polski

„ Nowe słowa na start  5" - podręcznik

 

„ Nowe słowa na start 5 " –  zeszyt ćwiczeń

 

autor: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

wyd. NOWA ERA
Nr dopuszczenia:  907/2/2018

Język angielski?

Steps  PLUS  2 – podręcznik

Steps  PLUS 2 – zeszyt ćwiczeń

 autorzy: Paul A. Davis, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon, Tim Falla
 wyd: Oxford University Press
 Nr dopuszczenia: 800/2/2017


Muzyka

Lekcja muzyki 7 – podręcznik

autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

wd:. NOWA ERA
nr dopuszczenia: 852/2018


Plastyka


„Do dzieła ! kl.5” - podręcznik
 

autorzy:  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

wyd. NowaEra
Nr dopuszczenia: 903/2/2018

 

Historia

„Wczoraj i dziś 5” - podręcznik

autor: Grzegorz Wojciechowski

wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia: 877/2/2018

Geografia

PLANETA NOWA  - podręcznik dla kl.

 

autor:  Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

wyd.  NOWA ERA
 nr dopuszczenia: 906/1/2018


Matematyka

„Nowa matematyka z Plusem  5” - podręcznik  „Matematyka  z plusem 5” –zeszyt ćwiczeń
                                                wersja C

autorzy:  M. Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki, M. Karpiński
wyd.:
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr dopuszczenia: 780/2/2018


Biologia

„Puls życia „– podręcznik
 „Puls życia „–  zeszyt ćwiczeń

autor: Marian Sęktas, Joanna Stwarz

wyd.  NOWA ERA
 Nr dopuszczenia: 844/1/2018

Informatyka


"Lubię to" kl. 5
– podręcznik  

 

autor: Michał Kęska

wyd.  Nowa Era
Nr dopuszczenia: 847/2/2018


Technika  


"Jak to działa ?" - podręcznik

autor: Lech Kabecki, Marta Kabecka 
wyd. Nowa Era
Nr dopuszczenia: 295/2/2018

PODRĘCZNIK, KTÓRY MUSI ZAKUPIĆ RODZIC

       
       Religia

 


„Ufam Synowi Bożemu"  
- podręcznik

„Ufam Synowi Bożemu" - zeszyt ćwiczeń

red: A. Krasiński
wyd:
Płocki Instytut Wydawniczy

nr podręcznika: PL-22-01/15-PL-1/16, dopuszczony dla diecezji płockiej 13.06.2016 r., nr dopuszczenia: 85/16

 

 Klasy VI

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

PODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE


Język  polski


„Teraz polski 6 ” -
podręcznik
„Teraz polski 6 ” -
ćwiczenia

autor: Anna Klimowicz,
wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia:
538/3/2014


Język angielski

Steps Forward  3 – podręcznik

Steps Forward 3 – zeszyt ćwiczeń

autorzy: Paul A. Davis, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon, Tim Falla
wyd: Oxford University Press
nr dopuszczenia: 741/3/2015


Muzyka


" I gra muzyka" kl 4-6
- podręcznik

autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

wyd. Nowa Era
nr dopuszczenia:
569/2012/2015


Plastyka

 „Do dzieła ! ” kl. 6 - podręcznik

autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
wyd.: Nowa Era
nr dopuszczenia:
326/3/2011/2015

 
 Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś 6” – podręcznik

autor Grzegorz Wojciechowski
wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia:
443/3/2014/2015


Przyroda

      

„Tajemnice Przyrody 6” - podręcznik
„Tajemnice Przyrody 6 ” - zeszyt ćwiczeń

autorzy:  Joanna Stawarz , Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia:
399/3/2014/2015

 


Matematyka

„Matematyka z Plusem  6 ” -  
                                                podręcznik 
„Matematyka  z plusem 6”
                      zeszyt ćwiczeń  wersja C

autorzy:  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki

wyd.:  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
nr dopuszczenia:
773/3/2016


Zajęcia komputerowe


"Lubię to" kl. 6 – podręcznik

autor: Michał Kęska

wyd.  Nowa Era
nr dopuszczenia:
729/3/2017


 
 Zajęcia techniczne


"Jak to działa ? 6"
- podręcznik

autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka
wyd. Nowa Era
nr dopuszczenia:
295/3/2010/2016

PODRĘCZNIK, KTÓRY MUSI ZAKUPIĆ RODZIC

       
       Religia

 


„Wierzę w Kościół”
– podręcznik


Wierzę w Kościół” - 
Zeszyt ćwiczeń: Karty Pracy

Red:  W.Janiga
wyd: GAUDIUM (Lublin)
red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),
nr podręcznika: AZ-23-01/10-LU-2/14.

 

 Klasy VII

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

PODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE


Język  polski

„ Nowe słowa na start  7" - podręcznik

 

„ Nowe słowa na start 7 " – ćwiczenia

autor: Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia :
907/4/2017


Język angielski

English Plus Options dla klasy VII – podręcznik

English Plus Options dla klasy VII –materiały ćwiczeniowe

autorzy:  Ben Wetz, Diana Pye
wyd: Oxford University Press
 nr dopuszczenia : 835/1/2017

Język niemiecki

AHA! Neu 7 - podręcznik

autorzy: Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
wyd. WSiP
 nr dopuszczenia : 798/1/2017


 Muzyka

Lekcja muzyki 7 – podręcznik

autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
wd:. NOWA ERA  
 nr dopuszczenia : 852/4/2017

Plastyka

 „Do dzieła!” kl7  - podręcznik 
 

autor: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak
wyd.: NOWA ERA
 nr dopuszczenia : 903/4/2017

 Historia

„Wczoraj i dziś 7” – podręcznik

autor podręcznika:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia :
877/4/2017

Geografia

PLANETA NOWA  - podręcznik dla kl.

 

autor:  Roman Malarz,Mariusz Szubert

wyd.  NOWA ERA
nr dopuszczenia :
906/3/2017


Biologia

 

„Puls życia „– podręcznik
 „Puls życia „–  zeszyt ćwiczeń

autor: Małgorzata Jefimow
wyd.  NOWA ERA
nr dopuszczenia :
844/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery - Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Maria Litwin

wyd: Nowa Era
nr dopuszczenia :
785/1/2017

Fizyka

„Świat fizyki” – podręcznik dla szkoły podstawowej do kl. 7

autor: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajger, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot - Gawlik, Małgorzata Godlewska
wyd:. WSiP
nr dopuszczenia :
821/1/2017


       Matematyka

„Matematyka  z Plusem 7” - podręcznik
„Matematyka  z Plusem 7 -   ćwiczenia

autorzy:  Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej
wyd.:
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
nr dopuszczenia :
780/4/2017


Informatyka

"Lubię to" kl. 7 – podręcznik

autor: Grażyna Koba

wyd.  Nowa Era
nr dopuszczenia :
847/1/2017

PODRĘCZNIK, KTÓRY MUSI  ZAKUPIĆ RODZIC

       
       Religia

 


Spotykam Twoje Słowo”  - podręcznik

   Zeszyt ćwiczeń.   - Karty  pracy.


red. P. Mąkosa,
Wydawnictwo Gaudium,
nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12

  

Klasy VIII

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

PODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE


Język  polski

„ Nowe słowa na start  8" - podręcznik

 

„ Nowe słowa na start 8 " – ćwiczenia

autor: Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

wyd.    NOWA ERA
nr dopuszczenia 907/5/2018


Język angielski

Repetytorium– podręcznik

Repetytorium –materiały ćwiczeniowe

autorzy:  Jenny Quintana, Jacqueline Walkden, Dariusz Kętla.Konsultacja: Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska.
wyd: Oxford University Press
nr dopuszczenia: 930/2018

Język niemiecki

AHA! Neu 8 - podręcznik

autorzy: Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
wyd. WSiP
nr dopuszczenia: 798/ 2/2017

 Historia

„Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

autor podręcznika: Robert  Śmigocki,  Agnieszka Zielińska
wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia: 877/ 5/2018

Wiedza i społeczeństwo

„Dziś i jutro” - podręcznik

autor: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski
wyd: NOWA ERA
 nr dopuszczenia:
874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” - podręcznik

autor: Jarosław Słoma
wyd:.
NOWA ERA
nr dopuszczenia:
846/2017

Geografia

PLANETA NOWA  - podręcznik dla kl. 8

 

autor:  Dawid Szczypiński,  Tomasz Rachwał

wyd.  NOWA ERA
nr dopuszczenia:
906/4/2018


Biologia

 

„Puls życia „– podręcznik  dla kl. 8
 „Puls życia „–  zeszyt ćwiczeń

autor:  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
wyd.  NOWA ERA
nr dopuszczenia:
844/3/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery - Podręcznik dla kl.  8 szkoły podstawowej

Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Maria Litwin

wyd: Nowa Era
nr dopuszczenia:
785/2/2018

Fizyka


„Świat fizyki”
– podręcznik dla szkoły podstawowej do kl. 8

autor: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajger, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot - Gawlik, Małgorzata Godlewska
wyd:. WSiP
nr dopuszczenia:
821/2/2018

 Matematyka

„Matematyka  z Plusem 8” - podręcznik
„Matematyka  z Plusem 8 -   ćwiczenia

autorzy:  Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej
wyd.:
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
nr dopuszczenia:
780/4/2017


Informatyka


"
Lubię to" kl. 8 – podręcznik

autor: Grażyna Koba

wyd.  Nowa Era
nr dopuszczenia:
847/ 5/ 2018

PODRĘCZNIK, KTÓRY MUSI ZAKUPIĆ RODZIC

       
Religia

„Z Tobą idę przez życie” – podręcznik
  Zeszyt ćwiczeń.   - Karty  prac


Przejdź do góry