Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podręczniki - rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników na rok szkolny  2019/2020

 

Klasa 0  

Przedmiot


Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Podręcznik,  który musi zakupić rodzic

Edukacja przdszkolna


Dzieciaki w akcji. Sześciolatki

- Karty pracy 1-4
- Wyprawka


autor: Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha

wyd.: NOWA ERA

Język angielski

„New Sparks Starter” – podręcznik


autor
: K. Harper, M. Szpotowicz, M, Szulc - Kurpaska


wyd.:
Oxford University Press


Religia

 

 


 
„Kocham dobrego Boga”
–podręcznik


autor:
red. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stała,

wyd. Wydawnictwo JEDNOŚĆ
nr podręcznika: AZ-03-04/3-1 dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016r. 

 

  Klasa I    

Przedmiot


Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Podręcznik, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Kształcenie zintegrowane

 

 


„ Elementarz Odkrywców „- podręczniki


- Ćwiczenia zintegrowane cz 1-4

  (edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna)
- Ćwiczenia do matematyki cz. 1-2
   (edukacja matematyczna)
- Zeszyt ćwiczeń Dzień odkrywców
- Zeszyt do kaligrafii
- Zeszyt do kaligrafii matematycznej
- Informatyka z CD
- Muzyka z CD


autor:
Barbara Stępień ,Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

wyd: Nowa Era

 


nr. dopuszczenia:
I sem: 790/1/2017

                               II sem: 790/2/2017


Język angielski

Explore Treetops – podręcznik do kl. 1
Explore Treetops – ćwiczenia

autor: Sahar Howell,  Lisa Kester- Dodgson

wyd:. Oxford University Press

nr. dopuszczenia: 786/1/2017

Podręcznik, który musi zakupić rodzic


Religia

 

 


 
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
–podręcznik


autor:
red. Andrzej Krasiński

wyd. Płocki Instytut Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-11-01/10-PL-1/11,
dopuszczony na terenie diecezji płockiej 16.07.2012 r.,
nr dopuszczenia: 676/12, 


Klasa II   

Przedmiot


Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Podręcznik, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Kształcenie zintegrowane

 

 


„ Elementarz Odkrywców „- podręczniki


- Ćwiczenia zintegrowane cz.1-4

   (edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna)
- Ćwiczenia do matematyki  cz. 1-2 
   (edukacja matematyczna)
- Zeszyt ćwiczeń Dzień odkrywców
- Informatyka z CD
- Muzyka


autor:
Barbara Stępień ,Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

wyd: Nowa Era

 

nr. dopuszczenia: I sem: 790/ 3 /2018

                             II sem: 790/ 4 /2018


Język angielski

Explore Treetops – podręcznik do kl. 2
Explore Treetops – ćwiczenia

autor: Sahar Howell,

          Lisa Kester- Dodgson

wyd:. Oxford University Press
nr. dopuszczenia: 786/ 2/2017

Podręcznik, który musi zakupić rodzic


Religia


Kochamy Pana Jezusa”- podręcznik

 „Kochamy Pana Jezusa” - zeszyt ćwiczeń

 


autor: red. Andrzej Krasiński
wyd.  Płocki Instytut Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,

 

 

Klasa III

Przedmiot


Tytuł podręcznika
 

Autor i wydawnictwo

Podręcznik, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Kształcenie zintegrowane

 

 

 

„ Elementarz Odkrywców „- podręczniki

 

- Ćwiczenia zintegrowane cz.1-4

   (edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna)

- Ćwiczenia do matematyki  cz. 1-2 

   (edukacja matematyczna)

- Zeszyt ćwiczeń „Potyczki ortograficzne”

- Informatyka z CD

- Muzyka


autor: Barbara Stępień ,Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

wyd: Nowa Era

 

nr. dopuszczenia: I sem: 790/ 5 /2019

                             II sem: 790/ 6 /2019

 

 

Język angielski

Explore Treetops – podręcznik do kl.
Explore Treetops – ćwiczenia do kl. 3


 autor: Sahar Howell,

          Lisa Kester- Dodgson
wyd.: Oxford University Press

nr dopuszczenia: 786 / 3 / 2018

Podręcznik, który musi zakupić rodzić


Religia


„Przyjmujemy Pana Jezusa", -
podręcznik

 „Przyjmujemy Pana Jezusa" - zeszyt ćwiczeń

 autor:
red. Andrzej Krasiński

wyd.  Płocki Instytut  Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

 

 

  

      Zestaw podręczników do klasy 4 w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Podręczniki, który uczeń otrzyma bezpłatnie

Język polski


„ Nowe słowa na start  4" -
podręcznik

„ Nowe słowa na start 4 " –  zeszyt ćwiczeń

autor: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz
wyd.
NOWA ERA

Nr dopuszczenia:  907/1/2017

Język angielski


Steps Plus dla klasy IV
– podręcznik

Steps Plus dla klasy IV– materiały ćwiczeniowe

autorzy: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton wyd: Oxford University Press
Nr dopuszczenia:  800/1/2017

Muzyka

Lekcja muzyki „ – podręcznik
 

autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
wyd.: NOWA ERA  
Nr dopuszczenia: 852/1/2017

Plastyka


"Do dzieła!"  kl. 4
– podręcznik

autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

wyd. NOWA ERA
Nr dopuszczenia: 903/1/2017

Historia


"Wczoraj i Dziś 4"
– podręcznik

"Wczoraj i Dziś 4" – ćwiczenia

 

autor:  Bogumiła Olszewska,Wiesława Surdyk – Fertsch,
Grzegorz Wojciechowski,
wyd. NOWA ERA         
Nr dopuszczenia:  877/1/2017

Przyroda


Tajemnice przyrody kl. 4
- podręcznik

Tajemnice przyrody – zeszyt ćwiczeń

autor:  Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Maria Marko -Worłowska, ,

wyd. NOWA ERA
Nr dopuszczenia:
  863/2017

Matematyka


Matematyka z plusem 4
  - podręcznik

Matematyka z plusem – zeszyt ćwiczeń wer. C

autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

wyd. GWO
Nr dopuszczenia: 780/1/2017

Informatyka


"Lubię to" kl. 4
– podręcznik

autor: Michał Kęska

wyd.  Nowa Era  
Nr dopuszczenia: 847/1/2017

Technika


"Jak to działa ?"
kl. 4 – podręcznikautor: Lech Łabecki, Marta Łabecka
wyd. Nowa Era
Nr dopuszczenia: 295/1/2017

Podręcznik, który rodzic musi zakupić

Religia


"Wierzę w Boga Ojca" - podręcznik
„Wierzę w Boga Ojca” - zeszyt ćwiczeń

red. A. Krasiński,

wyd.: Płocki Instytut Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15

 

 Zestaw podręczników do klasy 5 w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo


PODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE

Język  polski


„ Nowe słowa na start  5" - podręcznik

„ Nowe słowa na start 5 " –  zeszyt ćwiczeń

 

autor: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

wyd. NOWA ERA
Nr dopuszczenia:  907/2/2018

Język angielski

Steps  PLUS  5 – podręcznik

Steps  PLUS 5 – zeszyt ćwiczeń

autorzy: Paul A. Davis, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon, Tim Falla
wyd: Oxford University Press

Nr dopuszczenia: 800/2/2017


Muzyka

Lekcja muzyki 5 – podręcznik

autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

wd:. NOWA ERA
nr dopuszczenia: 852/ 2/ 2018


Plastyka


„Do dzieła ! kl.5” - podręcznik
 

autorzy:  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

wyd. NowaEra
Nr dopuszczenia: 903/2/2018

 

Historia

„Wczoraj i dziś 5” - podręcznik
„Wczoraj i dziś 5” - ćwiczenia

autor: Grzegorz Wojciechowski

wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia: 877/2/2018

Geografia

PLANETA NOWA  - podręcznik dla kl. 5

 

autor:  Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

wyd.  NOWA ERA
nr dopuszczenia: 906/1/2018


Matematyka

Matematyka z Plusem  5” - podręcznik  
Matematyka  z plusem 5” –zeszyt ćwiczeń  wersja C

autorzy:  M. Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki, M. Karpiński
wyd.:
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr dopuszczenia: 780/2/2018


Biologia

„Puls życia „– podręcznik
 „Puls życia „–  zeszyt ćwiczeń

autor: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

wyd.  NOWA ERA
 Nr dopuszczenia: 844/1/2018

Informatyka


"Lubię to" kl. 5
– podręcznik  

 

autor: Michał Kęska

wyd.  Nowa Era
Nr dopuszczenia: 847/2/2018


Technika  


"Jak to działa ?" - podręcznik

autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka 
wyd. Nowa Era
Nr dopuszczenia: 295/2/2018

PODRĘCZNIK, KTÓRY MUSI ZAKUPIĆ RODZIC

       
       Religia

 


„Ufam Synowi Bożemu"  
- podręcznik

„Ufam Synowi Bożemu" - zeszyt ćwiczeń

red: A. Krasiński
wyd:
Płocki Instytut Wydawniczy

nr podręcznika: PL-22-01/15-PL-1/16, dopuszczony dla diecezji płockiej 13.06.2016 r., nr dopuszczenia: 85/16

 

 Zestaw podręczników do klasy 6 w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

PODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE


Język  polski


 „Nowe Słowa na start! 6”-
podręcznik
 „ Nowe Słowa na start! 6” –
ćwiczenia

autor: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz
wyd. Nowa Era
nr dopuszczenia:
907/3/2019


Język angielski


„Steps Plus 6”
– podręcznik

„Steps Plus 6” – zeszyt ćwiczeń

autorzy: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton
wyd: Oxford University Press
nr dopuszczenia: 800/3/2018


Muzyka


" Lekcja muzyki 6”
 podręcznik

autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

wyd. Nowa Era
nr dopuszczenia:
852/3/2019


Plastyka

 
„Do dzieła ! ” kl.
6 - podręcznik

autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
wyd.: Nowa Era
nr dopuszczenia:  
903/3/2018


 Historia

„Wczoraj i dziś 6” – podręcznik

autorzy : Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski
wyd. Nowa Era
nr dopuszczenia:  
877/3/2019


Biologia

 

„Puls życia” dla klasy 6  - podręcznik
„Puls życia dla klasy 6 ” - ćwiczenia

autor:  Joanna Stawarz  

wyd. Nowa Era
nr dopuszczenia:
844/2/2019


Geografia

„Planeta Nowa” - podręcznik

Autorzy :Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

wyd. Nowa Era

nr dopuszczenia: 906/2/2019


Matematyka

„Matematyka z Plusem  6 ” -  podręcznik
„Matematyka  z plusem 6” –  zeszyt ćwiczeń  wersja C

autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

wyd.:  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
nr dopuszczenia:
780/3/2019


Informatyka


"Lubię to" kl. 6 – podręcznik

autor: Michał Kęska

wyd.  Nowa Era
nr dopuszczenia:
847/3/2018


Technika


"Jak to działa ? 6"
- podręcznik

autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka
wyd. Nowa Era
nr dopuszczenia:
295/3/2019

PODRĘCZNIK, KTÓRY MUSI ZAKUPIĆ RODZIC

       
       Religia

 


„Wierzę w Kościół”
– podręcznik

„Wierzę w Kościół” -  Zeszyt ćwiczeń: Karty Pracy

Red:  W.Janiga
wyd: GAUDIUM (Lublin)
red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),
nr podręcznika: AZ-23-01/10-LU-2/14.

 

Zestaw podręczników do klasy 7 w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

PODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE


Język  polski


„ Nowe słowa na start  7" -
podręcznik

„ Nowe słowa na start 7 " – ćwiczenia


autor:
Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia :
907/4/2017


Język angielski

English Plus Options dla klasy VII – podręcznik

English Plus Options dla klasy VII –materiały ćwiczeniowe

autorzy:  Ben Wetz, Diana Pye
wyd: Oxford University Press
 nr dopuszczenia : 835/1/2017

Język niemiecki

AHA! Neu 7 - podręcznik

autorzy: Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
wyd. WSiP
 nr dopuszczenia : 798/1/2017


 Muzyka


Lekcja muzyki 7
– podręcznik

autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
wd:. NOWA ERA  
 nr dopuszczenia : 852/4/2017

Plastyka

 
„Do dzieła!” kl7
  - podręcznik 

 

autor: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak
wyd.: NOWA ERA
 nr dopuszczenia : 903/4/2017

 Historia

„Wczoraj i dziś 7” – podręcznik

autor podręcznika:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia :
877/4/2017

Geografia

PLANETA NOWA  - podręcznik dla kl. 7

 

autor:  Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

wyd.  NOWA ERA
nr dopuszczenia :
906/3/2017


Biologia

 

„Puls życia 7– podręcznik
 „Puls życia7 „–  zeszyt ćwiczeń

autor: Małgorzata Jefimow
wyd.  NOWA ERA
nr dopuszczenia :
844/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery 7- podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Chemia Nowej Ery 7- ćwiczenia dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

wyd: Nowa Era
nr dopuszczenia :
785/1/2017

Fizyka


„Świat fizyki”
– podręcznik dla szkoły podstawowej do kl. 7

autor: Barbara Sagnowska,
wyd:. WSiP
nr dopuszczenia :
821/ 1 /2017

 Matematyka

„Matematyka  z Plusem 7” - podręcznik
„Matematyka  z Plusem 7 -   ćwiczenia podstawowe


autorzy:
 Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej
wyd.:
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
nr dopuszczenia :
780/4/2017


Informatyka


"
Lubię to" kl. 7 – podręcznik

autor: Grażyna Koba

wyd.  Nowa Era
nr dopuszczenia :
847/ 4/ 2017

PODRĘCZNIK, KTÓRY MUSI  ZAKUPIĆ RODZIC

       
  Religia

 


Spotykam Twoje Słowo”  - podręcznik

   Zeszyt ćwiczeń.   - Karty  pracy.


red. P. Mąkosa,
Wydawnictwo Gaudium,
nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12

 

 Zestaw podręczników do klasy 8 w roku szkolnym 2019/2020 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

PODRĘCZNIK, KTÓRY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE


Język  polski


„ Nowe słowa na start  8" -
podręcznik

„ Nowe słowa na start 8 " – ćwiczenia

autor: Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

wyd.    NOWA ERA
nr dopuszczenia 907/5/2018


Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty – podręcznik

Repetytorium ósmoklasisty  –materiały ćwiczeniowe

autorzy:  Jenny Quintana, Jacqueline Walkden, Dariusz Kętla.Konsultacja: Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska.
wyd: Oxford University Press
nr dopuszczenia: 930/2018

Język niemiecki

„AHA! Neu 8” - podręcznik

autorzy: Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
wyd. WSiP
nr dopuszczenia: 798/ 2/2017

 Historia

„Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

autor podręcznika: Robert  Śniegocki,  Agnieszka Zielińska
wyd. NOWA ERA
nr dopuszczenia: 877/ 5/2018

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry